Sverige har legat högt på listan över världens främsta it-länder. Men nu är andra länder på väg att springa om oss och vi väntas rasa i placeringar. Och det beror till viss del på att företagen har halkat efter i digitaliseringen. Nu ska Tillväxtverket få i uppdrag att utbilda landets små och medelstora företag, och för det ändamålet får myndigheten 78 miljoner från regeringen.

– Det är många små och medelstora företag som inte har förstått att de måste öka digitaliseringsgraden rejält. Därför får nu Tillväxtverket i uppdrag att tillsammans med andra aktörer som Almi och Vinnova söka upp särskilt industriföretag som behöver hjälp att öka sin digitalisering, säger Ann Wolgers, pressekreterare hos näringsminister Mikael Damberg, till Computer Sweden.

Läs också: ”Svenska företagsledare förstår inte it – därför går digitaliseringen så långsamt”

I det pressmeddelande som gått ut skriver näringsministern att företag som inte fokuserar på att utveckla sina tjänster, produkter och affärsidéer kommer att få det svårt att vara konkurrenskraftiga. Damberg hoppas också att kommunerna kommer att vara delaktiga för att förankra projektet i det lokala näringslivet.

Uppdraget, och därmed de finansiella medlen, är främst tänkt att inriktas på informationsinsatser av olika slag. Företag ska lära sig hur de bättre kan utnyttja möjligheterna med ny teknik. Det handlar om rådgivning, bidrag för att snabba på automatiseringsprocesser, robotisering och digitalisering.

Satsningen är en fortsättning på ett pilotprojekt som Tillväxtverket drivit under 2016. Inom ramarna för Digilyft har de försökt hitta nya metoder och arbetssätt för att öka digitaliseringen inom industrin och närliggande tjänsteföretag.