Under en långsemester i Asien för 13 år sedan fick it-konsulten Mikael Gislén och hans fru upp ögonen för Indien. Drygt ett år senare flyttade de till Chennai, före detta Madras, som är ett av Indiens tre största it-städer.

– Jag startade företaget precis när it-industrin tog fart i landet men det var inte bara strategiska tankar som låg bakom. Vi hade funderat på att göra något annat och under resan i Indien tyckte vi att vi fick bra kontakt med människorna och att de var öppna och varma. Och det fanns gott om högutbildat it-folk som var duktiga på engelska.

27 anställda
Till en början hade företaget två anställda. I dag är de 27. Mikael Gislén är just nu den ende på företaget som inte är indier, men han tycker att det har varit förhållandevis lätt att komma in i det indiska arbetslivet. Professionellt är skillnaden mellan indier och svenskar egentligen inte så stor, anser han.

– Båda kulturerna är gruppkulturer där man tycker att familjen eller gruppen är viktig. Men samtidigt uppmuntras man att vara individualist. På så sätt är den indiska kulturen mer lik den svenska än den amerikanska med sin starka individualism, säger han.

På ett det personliga planet märks kulturskillnaderna mer. Indierna har ofta en personligare kontakt med sina kollegor än vad vi svenskar har. Arbetskompisarna är ofta bästa vänner.

– Människorna är en mycket positiv upplevelse i Indien. De är varma, öppna och ärliga – jag har aldrig haft så bra kollegor. Generellt har indier också en dynamik och en flexibilitet som jag kan sakna hos svenskar.

Men en av nackdelarna är att indier ofta är dåliga på att passa tider eller meddela att de inte kommer till ett avtalat möte, anser Mikael Gislén.

– Tänker man efter kan det ju vara rätt också att de prioriterar att låta människor styra framför att att anpassa sig efter tider, säger han.

Ökat intresse i Sverige
För några år sedan funderade Mikael Gislén och de övriga fyra ägarna på att öppna ett kontor i Sverige men den långsamma återhämtningen på den svenska marknaden har gjort att företaget i stället har haft mer affärer i Norge och Storbritannien.

Men på sista tiden har dock har antalet förfrågningar från Sverige ökat och responsen från de tidigare ganska avvaktande svenska företagen är bättre, enligt Mikael Gislén.

– Marknaden exploderar i Indien nu. Det gäller att ta vara på tillfället ordentligt och vara med. Särskilt amerikanska företag lägger ut mycket projekt i Indien nu. Men även fler större och medelstora svenska företag vill nu outsourca större projekt.

Strukturella förändringar
Det är stor skillnad i svenska företags attityd till outsourcing i dag jämfört med bara för några år sedan, anser Mikael Gislén.

– De är mer professionella än tidigare och vet mer om vad som krävs för att oursourcing ska fungera. De inser vilka processer som behövs.

Men att tillväxten på den indiska marknaden skulle innebära ett hot mot dem som arbetar inom det svenska it-området tror inte Mikael Gislén på.

– Den här typen av strukturella förändringar har alltid skett och jag tror att man alltid når en balans till slut. Vissa jobb, som exempelvis callcenterjobb, kanske försvinner på sikt ändå när datorer klarar av mer och mer av det. Då är det bara en fördel för ett land att utflyttningen redan har skett, säger han.

Fakta

I Indien finns 67 Sverigerelaterade företag, bland andra Ericsson, JT Mobiles, Sony Ericsson och Telelogic.
Gislen Software har kunder främst i Norge, Sverige och Storbritannien inom programutveckling. Just nu exempelvis som underleverantör på ett stort biljettsystem för Norrbottens län till norska Q-free, en av leverantörerna för vägtullsystemet i Stockholm.