Det kan vara svårt att hålla reda på kostnader när man använder molntjänster. En anledning är att kostnaderna varierar med användningen, på sätt som inte alltid är uppenbara. Fördelen med att kostnaden för molntjänster varierar med hur mycket de används är förstås att det blir billigare med lite användning. Men den andra sidan av myntet är att det kan dra i väg när användningen ökar.

Att det är svårt att förutse kostnader beror inte minst på att de beräknas med hjälp av flera parametrar, som hur stora datamängder som lagras, hur mycket data som överförs och antal anrop. Och vilka parametrar som används varierar mellan olika molnleverantörer och molntjänster. Dessutom kan det vara svårt att förutse till exempel hur en viss mängd extra användare av en molnapplikation påverkar de här parametrarna.

Läs också: VMware lägger om kursen mot molnet – men har de någon chans att lyckas?

I värsta fall kommer en superstor räkning som en chock.

Nu bjuder Amazon till för att göra jobbet med att ha koll på molnkostnader enklare. Det görs genom en uppdatering av företagets budgetverktyg för molntjänster, som förstås är en… molntjänst.

Jeff Barr som är chefsevangelist för Amazon Web Services beskriver budgetverktyget i ett blogginlägg. Där skriver han, översatt till svenska, att budgetverktyget är ”avsett för ekonomichefer, projektledare och devopsfolk på vice vd-nivå”. Blogginlägget innehåller en mindre handbok för hur man använder verktyget.

Bland nyheterna märks att det går att skapa 20 000 budgetar per konto, alltså betalande kund, hos Amazon. Det ska innebära att man ska kunna ha koll på hela företagets molnanvändning, men även på avdelningar, geografiska områden, tillämpningsområden, enskilda Amazontjänster, per projekt, och så vidare.

Två budgetar ingår som standard för ett Amazonkonto. Sedan kostar det 2 cent, cirka 18 öre, per dag, per extra budget.

Läs också: VMware lägger om kursen mot molnet – men har de någon chans att lyckas?

Larm kan skickas automatiskt via mejl och det går även att använda en Amazontjänst, SNS (Simple Notification Service), för att skräddarsy larm. Det går vidare att hantera larm manuellt, med en viss grad av automatisering eller helt automatiserat.

Typexemplet är att den faktiska användningen av en viss Amazontjänst överskrider budgeten, varvid ett larm skickas ut i form av ett mejl.

Frågan är vad man ska göra i ett sådant läge. Sluta använda molntjänsten? Då kanske hela verksamheten faller ihop. Hur som helst, att få koll på det nuvarande läget kan ses som ett första steg mot bättre planering och bättre bedömning av affärsidéer som baseras på molnanvändning.