En uppförandekod som ska resultera i samarbete mellan olika aktörer och olika intressen när det gäller upphovsrätten i den digitala världen. Det är ett av förslagen som kulturminister Alice Bah Kuhnke, MP, jobbar med för att stävja intrång mot upphovsrätten och komma till rätta med illegal fildelning.

– Vi har samlat en rad aktörer som berörs av det här och haft rundabordssamtal. Det är olika aktörer med olika intressen. Man kan bara komma fram om man möts. Uppförandekoden är ett av de konkreta förslag vi kommit fram till.

Det sa kulturministern under seminariet Nätetikett för upphovsrätt som anordnades av Patent- och registreringsverket på måndagen.

Med uppförandekoden ska det understrykas att upphovsrätten är en ”viktig grundsten för tillväxt och innovation för en stor och hållbar kultur- och mediemarknad”.

Läs också: Digitaliseringsministern: Så ska Sverige göra comeback som it-nation

– I uppförandekoden ingår också att göra internet till en trygg och laglig plats för konsumenter och företag. Att främja innovation och investeringar av lagliga alternativ och begränsa den ekonomiska brottsligheten som baseras på upphovsrättsintrång.

– Nu hoppas jag att fler vill skriva under på den här koden och att den blir en växande plattform, säger Alice Bah Kuhnke.

Alice Bah Kuhnke talade om att kulturskapare och företag i sektorn ska få täckning för sina investeringar – och därmed ges en chans att överleva –och att detta kräver ett immaterialrättsligt skydd som fungerar och är möjligt att upprätthålla. "Det är en central fråga för regeringen", sa hon.

Regeringen ska också avsätta 80 miljoner kronor till PRV och Vinnova mellan 2016-2019 för insatser som ”stärker förståelsen för immaterialrättens möjligheter som strategiskt verktyg för nyttiggörande av kunskap och innovation”.

– Inom ramen för detta ska PRV bland annat arbeta fram en bild av hur stora problemen är i dag. Dessutom ska de öka allmänhetens möjligheter att ta del av de lagliga alternativen.

Läs också: Hårdare tyglar för offentliga Sverige – nationell it-strategi för kommuner i sikte 

Den här uppförandekoden fick dock en tuff start. Till exempel hoppade förre s-ministern Björn Rosengren som nu är ordförande för Film & Tv-producenterna av – eftersom han ansåg att den är för generellt hållen.

– Det beklagar jag, säger Alice Bah Kuhnke. Jag är övertygad om att arbetet med uppförandekoden är viktig. Det här arbetet som skett är viktigt för det arbete som PRV har framför sig.

Ligger det något i kritiken då?
– Både ja och nej. Det är klart att det finns andra åtgärder som man måste göra. Vi har ju redan aviserat från regeringens sida att vi kommer att göra en översyn av grovt upphovsrättsbrott.

– Vi arbetar också för fullt med andra förslag. Till exempel har vi gett ett tydligt uppdrag till Statens medieråd om kunskapsspridning om de här frågorna.