Det finns en viktig fråga som behöver redas ut innan ni som kommun, landsting eller annan offentlig verksamhet tar er an öppna data; Öppna data är inte en it-fråga, det är en verksamhetsutvecklingsfråga. För att dela er information öppet och fritt behöver ni först veta om den innehåller sekretess eller personuppgifter eller om det finns information med upphovsrätt i datan. Det är de som jobbar i verksamheten som bäst vet detta och det är de som kan besluta om att ge bort informationen som öppna data.
Med den insikten är det nu dags att ta nästa steg och publicera öppna data, och det finns tre saker som ger en väldigt bra start.

  1. Publicera på samma sätt som andra
  2. Ställ krav på dina leverantörer när du upphandlar
  3. Fråga befintliga leverantörer

1. Publicera på samma sätt som andra
Chansen att öppna data kommer användas ökar om kommuner publicerar samma information på samma sätt. Om det inte går att jämföra mellan olika kommuner minskar värdet av informationen rejält. De flesta kommuner är för små för att det ska vara intressant att bygga appar och tjänster bara för dem men om öppna data finns på samma sätt för hela Sverige är det möjligt att bygga nationella tjänster med nästan samma arbetsinsats.
Idag finns det tre specifikationer för att hjälpa dig att publicera öppna data på samma sätt:


Att hjälpa till och bygga upp en mer heltäckande bild av öppna data inom dessa områden är ett bra första steg. För matsedlar inom skolan är det till och med så att de flesta skolor redan följer delar av (inte hela) specifikationen ovan. Här är ett exempel på hur det ser ut för Engelbrektsskolan i Örebro. Det är länken "Lägg till i kalender" under menyn som är intressant, här är öppna data också implementerat som en prenumererbar elektronisk kalender.

Läs också: Efter toppintresse – nu laddar Lantmäteriet för ännu mer öppna kartdata

2. Ställ krav på dina leverantörer när du upphandlar
En av få saker du vet helt säkert när du ska köpa ett nytt system är att ni någon gång kommer byta ut även det systemet. När ni ska göra det är det viktigt att ni kan flytta informationen på ett enkelt sätt. Det finns ofta krav kring det i upphandlingar men allt för ofta testas det inte tillräckligt vid införandet eftersom man har fullt upp med att få systemet att fungera som det ska. Öppna data är ett bra sätt att se till att informationen är tillgänglig redan från första dagen.

I upphandlingar bör ni ställa krav på att det ska skapas öppna data. För de tre områdena ovan finns det exempel på krav ni kan ställa i upphandling (se specifikationerna) men även för andra system och annan information är det en bra idé att ställa denna typ av krav.
 
Det här är en artikel från Expert Network
3. Fråga befintliga leverantörer
Det är viktigt att visa leverantörerna att ni vill få ut information och publicera öppna data. Om de märker att det finns intresse från kunderna ökar chansen att de bygger in stöd i sina produkter som gör det enklare att publicera information öppet. Här är några frågor det är lämpligt att ställa till leverantörer:
  • Kan ert system skapa öppna data (elektroniskt tillgängligt för vem som helst utan begränsningar)?
  • Om inte, när kommer detta vara möjligt?

Om systemet är omfattas av någon av specifikationerna för öppna data kan ni också ställa dessa frågor:
  • Följer öppna data/kommer öppna data följa specifikationen som finns på (lägg in länk till den aktuella specifikationen)?
  • Om inte, varför?

Svaret på dessa frågor ger dig underlag för en konstruktiv dialog med er leverantör.

Läs också: Öppna api:er får branscher att växa – och vässar konkurrensen

Genom att följa dessa tre råd så kommer ni på ett enkelt och konstruktivt sätt igång med att publicera öppna data. Vill ni ta ytterligare steg bör ni vara med och skapa fler specifikationer inom andra områden så att mer data kan publiceras på samma sätt av alla. Det finns en vägledning med erfarenheter från projekten med de tre befintliga specifikationerna. Förhoppningsvis kommer det också skapas fler specifikationer framöver i ett kommande samarbete mellan kommuner för öppna data.

Fakta

Öppna data är information som ges bort gratis. Vem som helst får använda informationen hur som helst för vilket syfte som helst. Vanliga licenser för öppna data är CC-BY och CC0. Vidareutnyttjande.se är vägledningen för offentlig sektor och tillgänliggörande av information.

Befattning: Vd
Företag: Hagström Consulting
Linkedin: BjörnHagström
Twitter: @bjornhagstrom
E-post: bjorn@hagstrom.nu
Hemsida: www.hagstrom.nu
Expertområden: Öppna data och informationshantering i offentlig sektor.
Bakgrund: Lång erfarenhet inom området, bland annat på Örebro kommun och inom E-delegationen. Har tagit fram den nationella vägledningen (vidareutnyttjande.se) för offentlig sektor.