I nästan två år har Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen arbetat tillsammans i det så kallade 3r-samarbetet med målet att gemensamt upphandla ett nytt stort, övergripande, informationssystem för vården. Men nu spricker samarbetet och det blir ingen gemensam upphandling. 

Beskedet är dödsstöten för projektet, men inte det första avbräcket. När 3r-samarbetet kom igång var även Region Skåne med men ungefär vid den här tiden förra året hoppade de av upphandlingen med motiveringen att man ville gå fortare fram och inte hade tid att vänta.

Daniel Forslund, L, innovationslandstingsråd i Stockholms läns landsting är mycket besviken.

Läs också: Västra Götaland: För stora risker med gemensam upphandling 

– När vi nu gör upphandlingar var för sig blir det inte samma styrka bakom det. Jag hade hoppats att man kunde lägga den regionala prestigen åt sidan och se vinsten i att flera vårdgivare tillsammans kan ställa krav på kvalitet, pris och finansieringsmodeller, säger han.

– Det står jag fast vid och jag beklagar att vi nu inte kan göra det här tillsammans.

Enligt Daniel Forslund är det de senaste två veckorna som diskussionerna kring upphandlingen lett de två landstingen i olika riktningar.

– Det är Västra Götaland som tagit beslutet att bryta sig ur eftersom de haft vissa regionala krav. Från Stockholms sida har vi varit extremt kompromissvilliga eftersom vi anser att slutresultatet varit värt kompromisserna. Vi har nästan vridit oss runt vår egen axel för att komma överens de senaste veckorna.

Stockholm planerar nu att gå ut i en egen upphandling senare i höst.

– Tidigare har vi planerat att dra igång upphandlingen i slutet av november och allt pekar på att vi håller den tidplanen. Men det kan ju ta lite längre tid om vi exempelvis lägger tillbaka något av det vi strukit tidigare under våra diskussioner med Västra Götaland, säger han.

Läs också: Rörigt kring vård-it-upphandling i Skåne – kan tvingas göra om

Stockholms läns landstings upphandling landar då i samma storleksordning som de mångmiljardupphandlingar som nyligen gjorts i Köpenhamnsområdet och i Helsingfors. Redan tidigare har också landstinget avsatt 2,2 miljarder över fyra år inför upphandlingen som ska ske i form av en konkurrenspräglad dialog och beräknas vara klar första kvartalet 2018.

Om ni går ut med en upphandling parallellt med Västra Götaland – har ni som störst landsting ett bättre utgångsläge mot leverantörerna då?

– Det kan jag inte bedöma. Men visst är det så att många leverantörer vill ha en stor kund, det har vi märkt inte minst av intresset för Nya Karolinska bland internationella medicinteknikleverantörer. Så jag tror inte att vi kommer stå som förlorare, säger Daniel Forslund.

– Även om vi inte kan fullfölja den ursprungliga planen kommer Stockholm att stå starkt.

Han vill heller inte säga att samarbetsprojektet 3r varit bortkastat.

– Nej, även om vi gör varsin upphandling så kan vi återanvända allt som vi gjort från det underlag vi tagit fram så det innebär ingen sänkning av tempot för Stockholms del. 95 procent av arbetet har också gjorts i våra egna organisationer och inte i det gemensamma programkontoret.

Det snabbspår som Region Skåne tänkt sig har bromsats sedan kammarrätten dömt att den upphandling man gjorde nu måste tas om och oppositionspolitiker där har velat hoppa på den gemensamma upphandlingen igen.

Kan ni tänka er att få med dem nu i stället?

– Jag sa redan när de hoppade av att jag är helt öppen för att de kan återvända om de kommer på andra tankar och förutsättningarna förändras. Så de är varmt välkomna att samarbeta igen.

Läs också: Stockholm storstädar bland vårdsystemen – satsar 200 miljoner

Daniel Forslund säger sig alltså inte vara bekymrad för att Stockholms vårdframtid äventyras.

– Nej, men jag är väldigt orolig för den nationella e-hälsoutvecklingen – det här sänder helt fel signal. Om vi inte kan enas i en så här viktig fråga så finns det risk för att tempot och utvecklingskraften sänks. Och om det medför tappade sugar på olika håll så är det väldigt olyckligt.

Han pekar också på att 3r-samarbetet varit drivande för att kartlägga vårdverksamhetens behov av information och vilken logik som ska gälla när man utbyter information.

– Nu behövs en stark huvudman för grundprinciperna om informationsutbyte om vi inte ska tappa tempo. Alla vi 21 landsting och privata vårdgivare måste göra ett nationellt handslag, men där är vi tyvärr inte ännu.

Fakta

Den nya ehälsovisionen säger att Sverige ska vara bäst i världen år 2025 på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att främja en jämlik hälsa och välfärd. Hur går det arbetet? Missa inte Daniel Forslund på It i vården-dagen den 30 november i Stockholm. Läs mer om dagen här