Konsultjätten Tieto uppnådde inte riktigt sina egna och marknadens förväntningar när bolaget igår redovisade siffrorna för sitt tredje kvartal.

Men tillväxten inom it-tjänster fortsätter i Sverige, och låg på 6 procent under kvartalet. Även om koncernchefen Kimmo Alkio i sedvanlig ordning vill se mer är han trots allt ganska nöjd med utvecklingen när han under gårdagens Stockholmsbesök tar emot mellan dagens alla finansanalytikerträffar.

– Vi hade en del transaktionskostnader och något färre som var ute på uppdrag än vi räknat med, vilket påverkade negativt med runt 3–5 miljoner euro. Men det är en dynamisk marknad och den stora trenden är att det rör sig framåt på ett bra sätt. Sverige gör helt okej framsteg, men vår aptit gör att vi alltid vill växa snabbare, säger han.

Läs också: Stort trendbrott: Nu ökar konsultpriserna igen

Strax efter att Kimmo Alkio tog över rodret på Tieto sjösattes en ny strategi, i mars 2012. Och den fyraårsperiod som har gått har inneburit hårt arbete, men idag är bolaget rejält på banan igen.

– Det första kapitlet utgjordes av en uppsättning ambitioner och val som vi gjorde, och det kapitlet har vi klarat av ganska bra. Lönsamheten pekar åt rätt håll och vi har kommit igång bra med investeringar i nya tjänster och tillväxtområden, säger han och konstaterar att det är dags för nästa kapitel.

Strategin för det nya kapitlet lanserades i mars, och sträcker sig fram till 2020. Nu är det full fart framåt som gäller, med målet att öka marknadsandelen i Norden, med stor tonvikt på Sverige. Innovation och industrispecifika lösningar är utöver tillväxt nyckelorden, och de branscher som går bäst just nu är bank- och försäkringssektorn, som växte med 16 procent i Sverige under kvartalet, och offentlig sektor, som växte med 7 procent.

En viktig del av satsningen på banksidan var förvärvet av Emric i september. Men även om vissa områden växer mer än andra vill inte Kimmo Alkio peka ut någon sektor som viktigare än de andra.

– Vi har gjort en hel del inom Financial Services, men vi är även törstiga efter mer i den offentliga sektorn. Och i Sverige har vi inte varit lika starka i den tillverkande industrin som vi har varit i Finland, så där finns det mer att göra. Vi har byggt en bra grund att bygga från och vill inte peka ut någon särskild sektor utan vi ser stora möjligheter och vill växa i alla delar.

Det uttalade målet är alltså att öka marknadsandelen i Sverige. Nyligen släppte IDC sina siffror för hur fördelningen av den svenska it-tjänstekakan ser ut. Siffrorna avser 2015 och där tog sig Tieto in som nummer tre efter CGI och IBM. Kimmo Alkio har givetvis stenkoll på de siffrorna och konstaterar glädjande:

– Vi är den enda av de stora som växer. Det här är en väldigt tuff och mogen marknad och det gäller att hitta den rätta positionen och hela tiden utveckla sig och set till att ha rätt erbjudande, säger han och skrattar avvärjande på frågan om när bolaget går om CGI och blir störst på den svenska konsultmarknaden.

Läs också: Konsultbolagen ser ljust på framtiden – men har de verkligen fog för det?

– Ett momentum måste byggas väldigt systematiskt. Det finns inga genvägar.

Att konkurrenterna inte ska kommenteras vid namn är tydligt. Det gäller såväl de nordiska som de amerikanska, franska och indiska bolagen, som samtliga tassas runt i svepande ordalag.

– Vi har respekt för alla våra konkurrenter. Det här är en av de mest konkurrensutsatta marknaderna i världen. Hittills har vi sett att vi har bra tillväxt inom it-tjänster, lönsamheten pekar i rätt riktning, vi har bra book to bill och vi har kommit igång bra med investeringar i nya tjänster. För oss handlar det om att bli den bästa partnern för kunderna när det gäller att kombinera resurser i närområdet, men samtidigt hitta en bra balans med offshoring.