Frekvenser är en åtråvärd och begränsad resurs. För två år sedan beslutades att 700 MHz -bandet som används för marksänd tv skulle frigöras för annan användning. Men nu avbryter Post- och styrelsen den frekvensauktion som var tänkt att starta om en månad.

Bakgrunden är att det råder oenighet kring vilka delar av bandet som ska avsättas för användning av blåljusmyndigheter och Försvaret. Bland annat har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, varit kritisk till PTS förslag till tilldelning av frekvenser för kriskommunikation.

Därför har regeringen beslutat att låta MSB utreda vilket behov som blåljusmyndigheter och Försvaret har och vilka egenskaper de frekvensområdet behöver ha.

Läs också: Omstridda Rakelnätet under lupp i ny utredning

– Det här är ett beslut vi tagit för att få ett nytt underlag som är tydligare, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson, MP.

– Vi har en ny säkerhetspolitisk situation och från Försvarets sida var man inte nöjd med de frekvenser som man skulle tilldelats.

Men omtaget innebär inte att 700 MHz-bandet bara ska användas för kriskommunikation, en del av det kommer också att öppnas för annat framhåller Peter Eriksson.

– Det här är ju en begränsad naturtillgång som många vill åt och använda. Landsbygden och glesbygden behöver bra täckning och försvar och blåljus behöver kunna kommunicera – båda sakerna är väldigt viktiga.

Läs också: "Utan 5g stannar Europa – här är förändringarna som krävs"

I november 2017 ska MSB vara klar med sin utredning.

– Då ska det ha klarnat så att vi vet bättre hur frekvenserna bör fördelas.

Fram till maj 2018 får marksänd tv fortsatt tillgång till frekvenserna.

– Men troligast är att de står tomma den sista tiden för tv har redan börjat utrymma frekvensbandet och fortsätter med det, säger Peter Eriksson.