Det pratas mycket om digitalisering av storföretagens produktion, eller Industri 4.0, som det också gärna kallas. Men från it-konsulthåll är det fortfarande mycket snack och påfallande lite industri 4.0, i alla fall konkreta exempel på det senare. Det säger Hans Werner, vd på analysföretaget Radar.

Tvärtom är det hos teknikkonsultbolag som exempelvis ÅF, Prevas, Sweco, Sectra, Semcon och Sigma som man har kommit längst på den resan. Det gäller framför allt inom områden som hälsa, industri och byggnader. Det område som ligger bäst till för it-konsulterna är bank- och finanssektorn, där de har stått för en hel del initiativ.

Några exempel på industriella implementeringar som drogs igång redan 2015 är brödföretaget Pågen som med hjälp av Sigma har satt sensorer i transportbanden för att hela tiden hålla koll på underhållsbehovet, och Assa OEM som under Semcons försorg använder förstärkt verklighet och Oculus Rift för att virtuellt kunna gå runt i 3d-modeller av nya fabriker.

Läs också: Företagen klarar inte säkerheten på egen hand – boom för konsultmarknaden

– Alla pratar om digitala förändringen, och alla vill åt de 17 miljarder som är den nya affären. Men om vi tittar på de konkreta case som faktiskt har hänt inom det som kallas Industri 4.0 är de nästan uteslutande genomförda av teknikföretagen, säger Hans Werner och konstaterar:

– Det är extremt få Tieto, CGI, HiQ, Cybercom och Acando vi ser. Trots att alla gärna pratar om det i sina powerpoints. Vår slutsats är att där mognaden befinner sig just nu i olika branscher handlar om vem det är som har haft hand om forsknings- och utvecklingskostnaderna. Det är också de som har fått genomföra Industri 4.0.

Hans Werner.
Hans Werner. Foto: Kristina Sahlén.

Radars prognos säger alltså att det man definierar som digitaliseringsområdet kommer att omsätta 17 miljarder kronor under 2016. Av det utgör cirka 4 miljarder av teknik och resterande 13 miljarder av tjänster. Hans Werner är också noga med att poängtera vad det är som ingår i digitaliseringsområdet.

– Vår definition gäller enbart de strategiska initiativen. Det vill säga när man gör tidigare analoga processer digitala med hjälp av ny teknik. Det handlar inte om att man har omvandlat information till ettor och nollor genom att skanna in dokument, säger han.

Läs också: Småföretagen måste digitaliseras fortare – regeringen satsar 78 miljoner i nytt projekt

Att det är en viktig marknad för konsultbolag av olika slag är dock tydligt, även om den som sagt just nu domineras av teknikkonsulterna.

– Den påminner lite om affärssystemsmarknaden på det sättet. Det är mycket tjänst i förhållande till mängden produkt.