I förra veckan skrev vi om Radars analys om att it-konsulterna, trots höga ambitioner och många lovord om sig själva, ligger en bra bit efter teknikkonsulterna i digitaliseringsracet. Inte minst gäller det inom industrin, där det som ofta kallas industri 4.0 blir en allt intressantare marknad för såväl teknikkonsulter som it-konsulter.

På Cybercom håller man, föga förvånande, inte med om bilden att it-konsulterna skulle ha hamnat på efterkälken. Tvärtom så lyfter man fram att satsningen på industri 4.0 ligger långt framme och att den idag utgör en allt viktigare beståndsdel.

– Vi ser det som en väldigt viktig del av vår verksamhet. Vi har sedan 2012 fokuserat på det uppkopplade samhället och hur våra kunder kan dra nytta av denna utveckling. Några exempel på företag där vi har spelat och spelar en viktig roll i digitaliseringsresan är Husqvarna, Hiab, Kone, VSM Group och Esab. Vi har också flera internationella fordonsbolag där iot är huvudfokus i våra uppdrag, säger Johan Wallin, som är Cybercoms chef för region Mid, det vill säga mellan-Sverige.

Johan Wallin Cybercom
Johan Wallin.

Han anser snarare att Cybercom har kommit en bra bit på väg, och att dialogen idag förs med betydligt flera motparter hos kunderna än tidigare, och att bolaget verkligen är inne och påverkar genom att digitalisera processer.

– Digitalisering och iot förändrar många industrier i grunden och för att lyckas är det viktigt att utgå från den affärsnytta man ska skapa och för vem. Därför för vi allt mer diskussioner med produktledning och marknadssidan vid sidan av vår etablerade relationer med it-organisationerna.

Hos Tieto är man av samma uppfattning, det vill säga man är medveten om teknikkonsulternas framgångar, men köper inte bilden av att it-bolagen skulle vara distanserade.

– Vi upplever inte att vi ligger efter utan att vi närmar oss frågan från ett annat håll. Teknikkonsulterna har länge arbetat med att effektivisera och digitalisera industrins produktionsprocesser medan vi ägnat oss mycket åt att hantera, analysera och förädla data, säger Johan Schelin, säljansvarig mot tillverkningsindustrin på Tieto. 

Johan Schelin.
Johan Schelin.

Vilka problem stöter ni på längs vägen?
– Industri 4.0 fokuserar på företagens egen produktion, och där har onekligen våra kollegor på teknikkonsulterna mycket erfarenhet. Men det som vi ser nu är att mer och mer intresse riktas externt genom att våra kunder börjar involvera sina kunder och leverantörer i sina iot-initiativ.

– Processnära it och annan it närmar sig varandra och mer fokus riktas mot hur digitaliseringen kan skapa värden utanför det egna företagets produktionshallar. I och med denna utveckling uppstår behov där våra erfarenheter och tjänster från olika industrier är värdefulla. Både teknik- och it-konsulter kommer att fortsätta spela en viktig roll i utvecklingen.

På Acando jobbar man fokuserat mot olika branscher. Vd Carl-Magnus Månsson säger att bolaget utöver bank- och finansbranschen är starka inom retail och hälsa och sjukvård. Men i den allra viktigaste branschen har man alltså halkat efter teknikkonsulterna. Men han verkar inte alltför stressad utan hänvisar till att marknaden fortfarande är relativt ny.

– Industri är vårt största segment. Det är klart att den som har ett bra grepp om sin bransch också kommer att ha en bra position. Med vårt avtryck och ett starkt teknikkunnande står vi väl rustade för Industri 4.0. Vi har gjort en hel del i Tyskland samt en hel del kring självkörande bilar, som är ett väldigt hett område, säger han.

Läs också: Företagen klarar inte säkerheten på egen hand – boom för konsultmarknaden

Det må vara så att teknikkonsultbolagen idag har gjort flera konkreta affärer, men Carl-Magnus Månsson känner sig i alla fall inte frånåkt.

– Nej, det kan jag inte säga. Det som verkligen har skett är att våra branscher har kommit mycket närmare varandra än vad de har varit tidigare. Men jag tror att om vi omfamnar alla möjligheterna som finns så är det bra för alla våra kunder och vi kan vara vinnare allihop. Det är en superintressant tid vi lever i, där det händer oerhört mycket, säger han och ser gärna ett mer samlat grepp för att verkligen få fart på digitaliseringen.

– Tittar man ur ett svenskt perspektiv skulle vi må extremt bra om fler aktörer, oavsett var de kom ifrån, skulle driva en tydlig agenda. Både samhället i stort och vi aktörer skulle kunna driva de frågorna. Vi har otroligt mycket kompetens och många framgångsrika företag här, så det borde gå att göra något bra av det.