Analysföretaget IDC har dragit i gång en sexveckorsperiod med prognoser inför it-året 2017. Under samlingsnamnet Futurescapes presenteras sammanlagt 39 prognoser på olika detaljnivåer. Först ut är den övergripande Worldwide IT Industry 2017 Predictions.

Prognosen är uppdelad i tio delar, alla med relevans för företags-it. Den kanske uppenbart mest intressanta delen är den som handlar om molnanvändning. Det är ingen tvekan om att IDC räknar med att molnet tar över som it-miljö.

Läs också: HPE störst på hårdvara för molnet - men Dell kommer ikapp

Redan 2018 tror man att 60 procent av it-driften kommer att ske utanför kundföretagens egna väggar, kanske främst på publika molntjänster, men även via outsourcing. Och vad gäller molnanvändningen får vi räkna med stor spridning. 85 procent av molnanvändningen 2018 tros inbegripa flera olika molnleverantörer.

Att molnanvändningen kommer att spridas ut avspeglas också på leverantörssidan, men inte i form av ökad mångfald över hela skalan, utan i form av flera stora leverantörer. I dag dominerar Amazon kraftigt på infrastrukturtjänster, men trots det står de fem största infrastruktur- och plattformsleverantörerna i molnet bara för 50 procent av det totala utbudet.

2020 förväntas de fem största leverantörerna stå för minst 75 procent av infrastruktur- och plattformstjänsterna. En slutsats av det är att molnföretagen på plats 2–5, till exempel Microsoft, Google och IBM, kommer att växa.

– Det bör innebära att fler molnleverantörer får resurser att ta fram innovativa lösningar. En annan följd är att de utanför topp 5 måste anstränga sig mer, vilket ökar konkurrensen och är positivt för kunderna, säger Johan Hallberg, analyschef på IDC i Norden.

Läs också: Forrester: Här är de fyra viktigaste it-trenderna företagsledningen måste ha koll på

Molnprognosen hänger tätt ihop med en annan prognos i rapporten, nämligen att investeringar i teknik och tjänster för ”den tredje plattformen” (3rd platform) kommer att vara drivkraften för 75 procent av it-investeringarna 2019. IDC identifierar fyra hörnpelare för den tredje plattformen. Det är kort sagt de områden som är heta vad gäller digital transformation:

1. Mobilitet, inklusive IoT, 5g och trådlös strömförsörjning.

2. Moderna molnlösningar.

3. Big data, inklusive AI och kognitiva lösningar.

4. Sociala lösningar, inklusive AR- och VR-lösningar.

Så långt tekniken för den tredje plattformen, vad gäller innovationsområden inom trenden lyfts följande fyra fram: kognitiva och AI-lösningar, IoT, AR och VR, samt blockkedjor.

Ytterligare en närliggande prognos är att 50 procent av världens 2 000 största företag kommer att vara beroende av att erbjuda produkter, tjänster och upplevelser som är förstärkta av digitala lösningar redan 2020.

En fjärde prognos är att 40 procent av alla satsningar på digital transformation kommer att inbegripa kognitiva lösningar och AI-lösningar 2019.