(CS/Lissabon) Martin Hofmann må vara cio på en biljätte men när han blickar framåt handlar framtiden inte om självkörande eller uppkopplade bilar. Det är bra mycket mer konkret för de anställda på hans företag än så. För Martin Hofmann funderar på sådant som hur artificiell intelligens kan göra företaget mer effektivt och produktivt, och hur fler och fler arbetsuppgifter kan tas över av bottar.

Och det handlar inte bara om kontorsgöromål, utan om ingenjörsjobb.

Redan 2025 ska Volkswagen ha en lösning för vad de kallar autonomous engineering, en sorts AI-driven ingenjörskonst, på plats. Bottar ska bidra, konkret, till produktutvecklingen.

Läs också: Om 20 år är hälften av alla jobb automatiserade. Vad ska vi göra då?

– Datorn tar en existerande produkt, och börjar ändra den. Den ändrar den miljontals gånger, för att hitta den optimala förbättringen. Ändringen skickas direkt till fabriken där robotarna på produktionslinjen börjar bygga den förbättrade produkten, säger Martin Hofmann.

Farväl, ingenjörer?

Volkswagen satsar stora resurser på AI och maskininlärning. Det är kittet som knyter ihop framtidens företag, anser Martin Hofmann. Bottar kommer att förändra produktionen, som ovan, men också många delar av företaget i övrigt. Alla rutinuppgifter och allt som följer bestämda regler tar förstås bottarna direkt.

– AI kommer att sköta ekonomiavdelningar helt på egen hand. Controllers kommer inte att finnas, det jobbet kan bottar göra.

Farväl, controllers och ekonomer?

Martin Hofmann pekar ut tre typer av ”enterprise-bottar” som tar sig in på företagen.

Det första är bottar för analys och bevakning, som letar mönster i händelser, affärer, makro- och mikroekonomiska trender och sociala medier.

Den andra är planeringsbottar, som drar upp tänkbara affärsscenarier och prediktivt föreslår ändringar i affärsverksamheten.

Den tredje varianten, den mest avancerade, är bottar som gör allt det ovanstående men som sedan också själv fattar beslut om den bästa lösningen.

Ett konkret exempel som Volkswagen själva jobbar med är en virtuell säljplanerare som har kapacitet att analysera potentiell försäljning för mer än 200 bilmodeller, med hundratals tillval, på över 50 marknader. AI:ns träffsäkerhet är 90 procent.

– Vi skulle om vi ville kunna låta en bot dynamiskt ändra priset på bilarna, säger Martin Hofmann.

Farväl, marknadsanalytiker och säljstrateger?

Han är också övertygad om att vi inom 5-6 år inte bara är människor på våra möten, utan att datorerna deltar även där. Som en ”Mr Know it all”. Som inte bara kan svara på alla frågor som dyker upp, utan som också tar hand om det praktiska. Martin Hofmann jämför det med Google Home eller Amazon Echo, fast anpassat för företag.

Läs också: Ny rapport: Fem miljoner jobb riskerar försvinna när robotarna tar över

– Om mötet behöver fortsätta en annan dag bokar botten en ny tid, sätter ihop en agenda och samlar dokumentationen.

Farväl, sekreterare och administratörer?

Frågan om framtidens jobb dyker ständigt upp under jättekonferensen Web Summit i Lissabon, där Martin Hofmann talar. Det är uppenbart att teknikvärlden brottas med en konflikt, mellan drivkraften att innovera och automatisera och det dåliga samvetet gentemot dem som lämnas efter.

– Vi blandar samman utvecklingen i vår bransch med det som är bra för det allmänna, säger till exempel Rowan Trollope, IoT-chef på Cisco.

I USA kommer, enligt World Economic Forum, två miljoner nya jobb skapas tack vare den digitala utvecklingen. Men på grund av samma utveckling kommer 7,1 miljoner jobb samtidigt försvinna.

Den ekvationen skaver påtagligt i Lissabon.

MIT-geniet Andrew McAfee, som forskar på hur teknikutvecklingen påverkar samhället, håller en imponerande dragning om den fantastiska utveckling och tillväxt som skett sedan den industriella revolutionen.

Och den enorma exploateringen av jordens resurser som pågått sedan dess, har faktiskt vänt nedåt sedan millennieskiftet, enligt Andrew McAfee. Vi använder allt mindre råvaror som stål, bly och koppar.

Men, konstaterar han, vi använder också allt mindre arbetskraft.

– Det kanske är så att vi inte behöver mänsklig arbetskraft, säger Andrew McAfee.

Det han och andra sätter hoppet till är att den digitala innovationskraften trots allt kommer leverera, och att människor fortfarande behövs.

– Vårt bästa hopp är nya innovationer och nya företag, säger Andrew McAfee.

– Jag tror att två miljoner nya jobb är att underskatta jobbskapandet, säger Rowan Trollope på Cisco.

– Vi behöver utbilda folk till allt högre funktioner i företagen, allt grundläggande kommer göras av bottar. Men människor ska inte dra sig ur helt, vi behöver finnas där för att fatta de slutgiltiga besluten, säger Martin Hofmann på Volkswagen.

Kanske får de rätt. Enligt World Economic Forums prognos kommer 65 procent av de barn som börjar skolan i USA i år, som vuxna ha ett yrke som inte ens finns i dag. Så vad som händer i framtiden är, som vanligt, något osäkert.