I somras släppte Microsoft den nu mycket omdebatterade Anniversary Update. Det dröjde inte länge innan problemen hopade sig. Snart började rapporterna om buggar komma in och kunder berättade hur deras datorer låst sig efter uppgraderingen. Inte minst har detta märkts hos de stora elektronikkedjorna dit kunderna vänt sig i frustration när datorerna helt plötsligt inte fungerar. På Elgiganten har anmälningarna rasat in och det börjar bli kännbart hos både företaget och medarbetarna.

– Hur många som berörs av det här vet vi inte, men i nuläget har vi på Elgiganten över tusen ärenden registrerade. Det exakta antalet drabbade kunder är oklart, då vi lagt allt fokus på att lösa problemet. Det här är så pass allvarligt för varje enskild kund som drabbas att vi gör allt i vår makt för att hjälpa dem. Det börjar däremot bli ganska kännbart både för oss som företag och för våra medarbetare, säger Jimmy Charléz, ansvarig för service och tjänster hos Elgiganten.

Läs också: 11 oumbärliga tips för dig som är Windows 10-användare – och paranoid

Det tre senaste månaderna har problem som kan kopplas till Microsofts uppdateringar ökat markant. Det har handlat om datorer som stängt av sig, en skärm som fryser eller uppdateringar som hängt sig. Kedjans tekniker har bland annat hjälpt kunder att återställa en uppdatering och vissa fall att återställa Windows 10 helt och hållet. Dock har samma kund varit tillbaka hos kundtjänst efter att par veckor, i en process som teknikerna liknar vid ett ekorrhjul.

– Frustrationen hos de kunder som drabbats är påtaglig och vi tog därför i ett ganska tidigt skede i processen beslut om att hjälpa alla som berörs. Detta trots att ansvaret ligger utanför gällande garantier då det handlar om mjukvaruuppdateringar, säger Jimmy Charléz.

I slutänden handlar det om ett problem i Microsofts mjukvara. Men kontakten går ändå via hårdvaruleverantören. Och det är i första hand till dem som butikskedjan ställer sina krav.

– Vi ställer krav på leverantörerna att ta fram lösningar som avhjälper våra kunders problem. I samband med det erbjuder vi oss att supportera dem i det så långt det går, säger han.

Vissa tillverkare har varit väl insatta i problemet, andra inte. Men en åtgärd som har satts in är att ställa de egna teknikerna till förfogande, ute hos tillverkarna. Egna lösningar har tagits fram, som ska ha fungerat en kortare tid men problemen har ofta återkommit vid nästa uppdatering från Microsoft.

Läs också: Mindre och snabbare uppdateringar till Windows 10

Hos Microsoft kan de inte se någon ökande trend i antalet supportsamtal sedan i somras. Visserligen uppstod en del problem i samband med Anniversay Update, men enligt Klas Hammar, affärsområdeschef för Windows, är det normalt vid så stora uppdateringar. Och felen som uppstod då ska ha åtgärdats.

– Sen vet jag att Elgiganten har haft en dialog med våra hårdvaruleverantörer och har ställt en förfrågan till dem. Men min poäng är att man ska vända sig till vår support för det är det enda sättet för oss att kunna åtgärda felet. Självklart vill vi att allt ska fungera, säger Klas Hammar.

Troligen kommer det bli aktuellt med någon form av ersättning, mellan Elgiganten och hårdvaruleverantörerna. Men hur den kan komma att se ut är för tidigt att säga. Med 1 000 ärenden som vart och ett kan kräva två till tre timmars arbete kan det handla om ganska stora belopp.

– Ersättningen är inget som är fastställt i dag, vi kan diskutera det när problemet fått en lösning. Men det är rimligt att anta att vi vill ha någon form av ersättning, isäger Jimmy Charléz.