Chefsekonomen på Stockholms Handelskammare Andreas Hatzigeorgiou säger att det traditionellt är handeln som fungerar som draglok i Stockholm, men att it-branschen tagit över den här rollen.

– It-branschen går mot strömmen. Det är den enda enskilda delbranschen som går mycket bättre än normalt i Stockholm nu. Till exempel handeln som normalt är så viktig har försvagats påtagligt. It-branschen drar iväg.

Stockholms Handelskammare mäter temperaturen i Stockholms olika näringar genom en så kallad konfidensindikator – som är en sammanvägning av en mängd olika faktorer – som till exempel efterfrågan, orderingången och rekryteringstakten. Denna stärks med 9,5 enheter för it-branschen – vilket är långt över både andra branscher och det normala för it-branschen.

Läs också: Striden om talangerna värre än någonsin - så kan det slå mot företagen

– Den siffran är den högsta på sex år. Det förklaras av framför allt av två saker: Dels att efterfrågan på it-tjänster är stor just nu, som en följd av att digitaliseringen tagit fart och hela tiden förstärks, dels att lönsamheten hos bolagen är stark. 

Andreas Hatzigeorgiou
Andreas Hatzigeorgiou.

– Dessutom får it-branschen en silvermedalj när det gäller nyanställningar – trycket är väldigt högt och det är många it-företag som planerar vidare nyanställningar.

Det som oroar Stockholms handelskammare nu är tillgången på kompetens. Som Computer Sweden tidigare har uppmärksammat är programmerare ett av de absolut vanligaste yrkena i Stockholm – men Andreas Hatzigeorgiou för att kompetensbristen kan leda till att den här utvecklingen hämmas.

– Bristen på arbetskraft måste lösas. Som vi ser det är det två saker som måste göras: Man måste lösa bostadskrisen och värna arbetskraftsinvandringen.

Läs också: Hur ska fler ungdomar lockas till systemutveckling? Här är några försök.

– Det är oroande med den utredning som regeringen nu tillsatt om att strama åt arbetskraftsinvandringen. Många it-företag är beroende av att kunna hämta in kompetens från andra länder och den öppenheten måste värnas. 

Totalt sett stärktes konjunkturen i Stockholm under tredje kvartalet, efter två svaga kvartal – upp med 1,7 enheter. Dock når inte Stockholmskonjunkturen samma nivåer som rådde mot slutet av förra året. Förutom att it-branschen går så bra är det också påtagligt att handeln i Stockholm försämras kraftigt – konfidensindikatorn där försvagas med fem enheter.