Det sa vice riksbankschef Cecilia Skingsley till journalister vid konferensen FinTech Stockholm.

– Jag upplever inte att vi har konkurrens från bitcoin och andra virtuella valutor, därför att centralbanksutgivna pengar har alldeles särskilda egenskaper - de är värdebevarande, de är effektiva som betalningsmedel och åtnjuter ett stort förtroende i samhället, sa hon.

Cecilia Skingsley betonade snarare att det handlar om att människor ska kunna lita på att ha tillgång till ett digitalt betalningsalternativ ifall man inte kan eller vill använda kommersiella aktörers digitala betalningsmetoder.

Läs också: Här är allt du behöver veta om kryptovalutan bitcoin och blockchain-tekniken

Det bästa vore enligt Cecilia Skingsley ifall den privata sektorn kunde lösa behoven, men hon är skeptisk till om det kommer att gå.

Utvecklingen att det blir allt svårare att betala med kontanter ligger delvis bakom att Riksbanken nu ska utreda e-kronor.

– Riksbanken kan inte tvinga svenska bankkontor och butiker att använda kontanter. Sverige är riggat så lagstiftningsmässigt att det är frivilligt, och då måste vi fundera på om vi ska anamma ny teknik och i så fall erbjuda vår tjänst i ett nytt utförande, resonerade hon.

Det är inte säkert att Riksbanken kommer att ge ut e-kronor. Det kan bli så att myndigheten avvaktar.

– Vi har inte bestämt oss. Det här är startskottet för ett stort utredningsarbete, uppgav hon.

– Staten ska inte ta över betalningsmarknaden, utan det ska fortsatt vara en konkurrensutsatt betalningsmarknad, framhöll hon.

Hon utesluter inte att Riksbanken kan komma att försöka få på plats lagstiftning om att banker ska tillhandahålla digitala betalningstjänster på ett visst sätt.

Läs också: Bitcoin i fritt fall efter att hackare stulit över 550 miljoner kronor 

– Det är väl inget som utesluter att man gör både och. Men det är en lagstiftningsfråga om man vill sätta press på bankerna eller inte, konstaterade hon.

Vissa ekonomer anser att staten bör ta bort sedlar och mynt för att kunna bedriva en ännu mer expansiv penningpolitik med minusränta utan den restriktion som alternativet för allmänheten att hålla kontanter utgör. Detta alternativ vänder sig dock Cecilia Skingsley emot med motiveringen att det skulle bryta mot värdebevarandeidn rörande pengar.

– Det vore att bryta löftet som staten ger till medborgaren när man ger ut pengar, argumenterade hon.

Konferensen FinTech Stockholm anordnades av Finansliv och Breakit.

Nyhetsbyrån Direkt