Liksom i Sverige är det även i USA svårt att hitta utvecklare. Det har lett till ett intresse för folk som inte är skolade eller erfarna utvecklare. Begreppet som används är ”citizen developers”, direktöversatt blir det medborgarutvecklare, men amatörutvecklare beskriver kanske bättre vad det är frågan om.

Den amerikanska sajten CIO nämner en undersökning gjord av Quickbase som ett exempel på hur läget är. Quickbase gör ett utvecklingsverktyg avsett för just den här gruppen. Det ska inte krävas så mycket kod för att bygga applikationer med det.

Läs också: Tre topptips till den självlärde utvecklaren

Undersökningen som innefattar 358 deltagare, varav 205 är kunder till Quickbase, bjuder på en del intressanta iakttagelser. Å ena sidan anger endast 15 procent att de har grundläggande kunskaper om att koda. Å andra sidan anser 76 procent att apputveckling är en av deras dagliga arbetsuppgifter.

Man ska ha klart för sig att undersökningen är gjord av ett företag som säljer ett utvecklingsverktyg som är lågintensivt vad gäller kod, men siffrorna är ändå intressanta. Om inte annat visar de att det i alla fall är tänkbart med utvecklare som inte är kodkunniga. Det skulle kunna innebära att mer skolade utvecklare kan avlastas och att applikationer som annars inte skulle bli av faktiskt kan bli byggda.

Ytterligare möjlighet är att amatörutvecklare som inte är duktiga på att koda kan bli aktuella för andra jobb inom utveckling än ren programmering:

– Andra än kodare som är intresserade av utveckling kan jobba som testare, tekniska skribenter, affärsanalytiker, ux-designers och projektledare, säger Perry Smith, teknikchef på RES, ett konsultföretag i USA.

Karen Devine som är marknadschef på Quickbase är inne på samma spår:

– Det krävs inte hög kompetens som kodare för att bygga alla affärsapplikationer, speciellt om det handlar om förvaltning och vidareutveckling. Erfarenheter av att arbeta med processer och verksamhetskunskap kan också vara värdefulla, säger hon.

Läs också: "Utvecklare är människor – inte kuggar i ett maskineri"

Ett sätt att börja för en amatörutvecklare är naturligtvis att intressera sig för utveckling inom ramen för det existerande jobbet. Då kan personen dra nytta av sin verksamhetskunskap. En annan väg in är som hobbyist.

Enligt en undersökning gjord i år av programmerarsajten Stack Overflow är nästan 70 procent av utvecklarna åtminstone delvis självlärda. 13 procent är helt självlärda. Det kan jämföras med att 19 procent skaffade sig utvecklarfärdigheter när de tog en magisterexamen av någon typ på universitet och åtta procent när de tog en kandidatexamen.

En aspekt är att det är vanligt att folk som tagit vilken ingenjörsexamen som helst, alltså inte inom datavetenskap, visar sig bli duktiga utvecklare.