Det krävs krafttag för att intressera unga människor för teknik i allmänhet och programmering i synnerhet. Det anser bland många andra Kodcentrum, en ideell förening med uppbackning från näringslivet.

Kodcentrums verksamhet innefattar bland annat så kallade kodstugor i åtta svenska städer, ”från Malmö till Skellefteå”. Där går sammanlagt 200 barn upp till 13 år en gång i veckan och lär sig programmering. De försöker också bli en aktör i den kommande obligatoriska skolundervisningen i digital kompetens och programmering. De försöker alltså nå ut både på bred front och med en introduktion till programmering och digitalt skapande.

Läs också: Hur ska fler ungdomar lockas till systemutveckling? Här är några försök.

Och däremellan finns det aktiviteter med enskilda aktörer, till exempel rektorer på skolor som vill satsa extra.

Varför gör ni allt det här?

– Det är viktigt för barn att veta vad de kan skapa i sin vardag med hjälp av kunskap om digitala lösningar och genom programmering. Och det är folkbildning att göra barn medvetna om att vara kritiska till innehåll. Det är en grundläggande demokratifråga, säger Emelie Dahlström, generalsekreterare för Kodcentrum.

Huvudmålet är inte att förse den svenska it-branschen med utvecklare. Men om Kodcentrum når sina mål så bidrar de naturligtvis till det.

Emil Robertsson är vd på utbildningsföretaget Informator Utbildning som engagerar sig i Kodcentrum. Han förklarar att en av Informators roller är att förse mjukvaruindustrin med kompetenta människor. Men det är bara en av delarna i företagets engagemang i Kodcentrum:

– Vi måste göra mer när en hel värld håller på att utvecklas på mjukvara. Det finns både personliga och affärsmässiga intressen i det, förklarar Emil Robertsson.

Läs också: Här är de 10 it-jobb som företagen har svårast att fylla

En fråga man kan ställa sig är hur grundskolan ska förhålla sig till kompetensförsörjning i näringslivet. Man kanske får nöja sig med att bidra till en grund vad gäller teknisk kompetens.

– Programmering i skolan kommer att göra att fler blir intresserade, framför allt fler tjejer. Alla kommer inte att bli utvecklare, men undervisning bidrar till att avmystifiera systemutveckling, säger Emil Robertsson..