Ett vanligt standardsvar från amerikanska bolag som vill etablera sig i Sverige brukar vara att det visserligen är en liten marknad, men en väldigt intressant marknad eftersom det är en digitalt mogen marknad, vilket gör att det är ett viktigt område när man ska testa ny teknik.

Det mantrat har länge upprepats och frågar man folk i it-världen finns det nog en ganska utbredd självgodhet över Sveriges och Nordens digitala förträfflighet.

Men den bilden får sig nu en rejäl törn i en ny rapport från analysföretaget IDC. Där framkommer det att vi ligger i botten när det handlar om att jobba med digitaliseringen, det vill säga stora digitala projekt som ska göra det egna bolaget mer effektivt.

– Vi är väldigt mycket sämre på att starta genomgripande projekt inom digital transformation i Norden, säger Johan Hallberg, analytiker på IDC.

Läs också: Ingen kommer undan orkanen av ny teknik – förbered er

Tittar man i undersökningen framkommer det att endast strax under hälften, 47 procent av de tillfrågade bolagen, uppger att de har sådana övergripande digitala projekt. Snittet i Europa ligger på 63 procent, och allra bäst är Frankrike och Spanien där 76 procent av bolagen uppger att de har kommit igång.

– Digital transformation handlar om att man vill ha någon form av affärsutfall från det. Det kan exempelvis vara en ny affärsmodell, bättre samarbete mellan interna och externa processer, bättre möjlighet att vara innovativ eller möjligheten att svara på snabba förändringar på marknaden, anger Johan Hallberg på processer som har efterfrågats i undersökningen och konstaterar:

– De svar vi har fått från Sverige och Norden säger att det är mindre troligt att vi når dit än vad man tror i resten av Europa.

Det finns så klart flera anledningar till att Norden har distanserats av övriga länder. En av de viktigaste orsakerna är storleken på marknaden.

– Vi har en mindre marknad som inte har lika stort konkurrenstryck. Det är färre antal stora bolag fler medelstora och små bolag. Vi har många familjeföretag, och det brukar vara svårare att få till den här typen av ändringar i medelstora och mindre bolag. En annan orsak är att vi ofta har en äldre arbetskraft. De som är äldre sitter ofta kvar längre på sina toppositioner i Sverige medan man i andra länder kanske är bättre på att få ut unga i näringslivet, och det är ofta de unga som gör stora förändringar.

De svenska storbolagen ligger dock bättre till, eftersom de jobbar i en hårdare konkurrens.

– Jämför vi storleken på bolagen ser vi att det har skett digitala förändringar i betydligt högre grad hos de stora svenska bolagen än i de mellanstora och små bolagen. De stora bolagen hänger med bra eftersom de är tvingade till det då de möter en hårdare konkurrens, säger Johan Hallberg.

Men Sverige är inte dåligt i alla delar av den digitala transformationen. När det gäller den delen som möter slutkunderna ligger Sverige fortfarande i den digitala toppen. Det är alltså i de interna processerna som ska göra företagen effektivare internt som vi halkat efter. En position som utöver låg intern konkurrens även kan förklaras över ur vi hanterade den senaste finanskrisen.

Läs också: Så här gör du den digitala transformationen enkel att förstå

– Vi var duktiga på att hantera finanskrisen. Vi såg farhågorna och agerade snabbt, medan andra delar av Europa var långsammare. Det gav ett bättre klimat, men gjorde kanske också att vi var lite fat and happy, konstaterar Johan Hallberg och nämner de svenska bankerna som ett tydligt exempel på verksamheter som digitalt halkat efter på grund av att det gått för bra och enkelt.

– Framför allt storbankerna har varit sämre på att göra förändringar i sina tjänster. De pratar ofta om Swish som största samarbetet på 50 år. Swish är visserligen bra, men inte så revolutionerande, och om det är det mest spännande som hänt på 50 år har man kanske inte åstadkommit så mycket.