Den rasande fart som den digitala transformationen sker i gör att det är svårt för företag att hitta personer med rätt mix av spetskompetens och erfarenhet – men vad som är ännu svårare är att hitta kandidater som också uppfyller kraven på mjuka värden och har ledarskapsförmåga.

– De flesta seniora personer har avancerat dit de är tack vare sin tekniska kompetens, inte beroende på sin ledarskapsförmåga eller andra förmågor. Detta innebär att det finns vissa roller som är oerhört svåra att fylla, eftersom de kräver både teknisk skicklighet, branschspecifik expertis, säger Matt Sigelman, vd på amerikanska undersökningsföretaget Burning Glass, till IDG News.

Läs också: Se hit utvecklare! Så här undviker du fällorna när du skriver jobbansökan

– När du ber en kandidat att bära två olika hattar – i det här fallet teknikerns och ledarens – så får du svårt att hitta en sådan person.

Här är de tio roller som företagen har svårast att fylla, enligt Burning Glass undersökning – där de har gått igenom mer än 40 000 platsannonssajter under perioden augusti 2015 till september 2016:

  1. Teknisk chef/direktör. Ska kunna leda alla tekniska processer på en it-avdelning, men ska också kunna leda personalen, och intervjua och hitta nya personer att anställa.
  2. SAP-manager. En sådan ska kunna ansvara för implementation och integration av SAPs lösningar över hela organisationen. De måste också ha erfarenhet av SAP Solution Manager för att försäkra sig om att deras SAP-lösningar fungerar effektivt i organisationen.
  3. Systemanalytiker. Specialister på att analysera, designa och implementera informationssystem och it-lösningar för verksamhetens användare. De sätter upp nya it-system, både hårdvara och mjukvara, och kan också implementera nya applikationer för att öka produktiviteten.
  4. Java-arkitekter. En Java-arkitekt definierar, integrerar, uppgraderar och underhåller infrastruktur och applikationer på ett företag för att supporta Javabaserade applikationer. Detta kan inkludera allt från e-handelslösningar till finansiella system och webbapplikationer.
  5. Salesforce/CRM-utvecklare. Salesforce crm-plattform har blivit en viktig beståndsdel i dagens digitala verksamheter. Det här innebär att det krävs kunskap om plattformen och erfarenhet av att integrera och använda den.
  6. Databasarkitekt. Personer som har som uppgift att designa, skapa och sköta en organisations it-arkitektur. Ska kunna bedöma en organisations datakällor, både interna och externa, och designa, bygga och sköta infrastrukturen för att lagra och analysera den informationen.
  7. It-säkerhetskonsult. Ska kunna analysera en organisations säkerhetsprofil, och ge råd och vägleda chefer om hur de skyddar sig själva mot hot. Det kan inkludera hårdvara, mjukvara, nätverk och applikationssäkerhet.
  8. Specialister inom inbäddad mjukvara. Medan internet of things slår igenom, så ökar efterfrågan på personer som kan utveckla lösningar inom inbäddad mjukvara. Samtidigt är utbudet litet.
  9. Dataansvarig. Ska kunna hjälpa företag att organisera, lagra och analysera data med fokus på säkerhet och integritet. Måste ha kunskaper inom det komplexa området data management.
  10. Specialister inom systemintegration. Ska kunna föra samman olika it-system eller program, så att de fungerar sömlöst som ett system. Måste ha grundläggande kunskap inom mjukvara, nätverk och säkerhet.