Facebook, Twitter, bilder, videos, nyheter. Och så telefonsamtal och sms. Användningsområden har minst sagt utvecklas sedan de första smarta telefonerna såg dagens ljus. För att inte tala om de allra först mobiltelefonerna. Inte konstigt då att datatrafiken i våra mobiler fortsätter öka i rasande takt. Första halvåret 2016 uppgick mängden överförd data till 294 000 terabyte. Det är en ökning med 31 procent från året innan, visar Post- och telestyrelsens senaste rapport om svensk telekommarknad.

Abonnemangen som operatörerna erbjuder ligger i dag på mellan två gigbyte upp till 100, genomsnittet för ett privatabonnemang ligger på fyra gigabyte. Att streama en timma på Netflix drar ungefär en gigabyte i standardupplösning, och tre gigabyte i HD. Och troligen kommer utvecklingen fortsätta åt samma håll, i takt med att vi surfar allt mer via våra telefoner.

Läs också: EU kovänder om roaming – surf på resan utan extra avgifter

– Allt fler använder mobilen över allt och till många fler saker, som spel och film. Framför allt är det rörlig bild som ökar och som kräver mer data, säger Karin Fransén marknadsanalytiker på avdelningen för samhällsfrågor hos PTS.

Ökningen av mängden data som går genom mobilnätet påverkar också förväntningarna på täckning skriver myndigheten i sin rapport. Och att utbyggnaden av nätens kapacitet ska hänga med i samma takt som behoven av data ökar.

Den typ av abonnemang som ökar mest är de för 4g och de utgör nu två tredjedelar av den totala trafiken. Dock finns de konsumenter kvar som fortfarande bara använder mobiltelefonen som just telefon. 2,3 miljoner abonnemang närmare bestämt. En siffra som dock är på nedgång, 22 procent ner från 2015. Framför allt handlar det om att färre och färre köper rena kontantkort för att ladda på sin telefon.

– Vi ser ett skifte, mellan kontantkort och kontraktsabonnemang, för de har blivit så mycket enklare. De är allt oftare med fastpris vilket gör att det inte kommer några överraskningar och det blir lättare att planera, säger Karin Fransén.

Konsumenternas ändrade beteende kan till viss utläsas i rapportens statistik. Antalet abonnemang för fast telefoni fortsätter ner och uppgår nu till omkring 3,3 miljoner, vilket är en minskning med sju procent. Likaså minskar också antalet uppkopplingar för bredband via router eller dongel och ligger nu på 2,2 miljoner.

Läs också: Operatörerna gör gemensam sak mot obegränsad roaming – sätter press på regeringen

Mot den bakgrunden är det inte överraskande att antalet utgående samtalsminuter från mobila abonnemang ökar, när de i det fasta nätet går ner. Samtalsminutrarna från mobiltelefoner ökade med sju procent och totalt utgör andelen utgående samtalstrafik från mobilen nu 78 procent av alla samtal. Totalt har svenskarna talat 20,4 miljarder minuter i telefon under årets första sex månader.

– Det vi ser är en liten ökning i antalet samtalsminuter totalt, en procent, och att det ökar för mobiltelefoner. I individundersökningen från 2015 såg vi att det fortfarande är 98 procent som använder telefonen för att ringa samtal och därefter internet. Det ska bli spännande att se vad nästa rapport visar, den kommer 2017, säger Karin Fransén.