Det råder bråda dagar hos europeiska företag, organisationer och myndigheter. Ja, hos alla som på ett eller annat sätt hanterar personuppgifter inom EU:s gränser. Våren 2018 börjar nya regler att gälla och många är de som står inför en tuff utmaningen. En inte helt enkel utmaning. Nu vill regeringen göra övergången lättare, och den uppgiften har landats på Datainspektionens bord. Myndigheten har i dag fått uppdraget att ta fram informations- och utbildningsmaterial för företag som måste anpassa sig till den nya dataskyddsförordningen. I uppdraget ingår också att vidta lämpliga åtgärder för att underlätta anpassningen.

Läs också: Sex myter om EU:s dataskyddsförordning – och fyra steg för att klara anpassningen

Syftet med uppdraget är att svenska företag med detta kunskapsstöd inte ska tappa fart. Utvecklingen av ny innovation, affärer och verksamheten ska fortgå, samtidigt som ett gott integritetsskydd säkerställs, skriver regeringen i sitt beslut. Materialet och andra åtgärder kommer att tas fram i samarbete med Tillväxtverket, Vinnova och Almi.

Förberedelserna för den nya lagstiftningen, som också kallas gdpr, kan innebära mycket arbete för företagen. Nya system och rutiner måste finnas på plats den dagen lagen börjar gälla. Bland annat måste alla som hanterar personuppgifter utse en dataskyddsansvarig och företagen måste kunna visa hur uppgifterna skyddas och hanteras. Lever företaget inte upp till reglerna kan det bli dryga böter på upp mot fyra procent av deras totala omsättning.

Läs också: Svenska företag dåligt förberedda på EU:s nya dataskyddslag

I Datainspektionens uppdrag ingår alltså att ta fram information som höjer företagens kunskap om lagen och som stöttar dem i anpassningen. Arbete ska särskilt fokusera på kunskapsbehoven hos små- och medelstora företag. Myndigheten ska också se till att bolag som digitaliserar sin verksamhet kan ta del av stödet, till exempel företag inom industrin och industrinära tjänster.