I förra veckan stack en rapport från analysföretaget IDC hål på myten om att svenska företag ligger långt fram inom digitalisering. I själva verket halkar vi efter enligt rapporten.

Men när näringsminister Mikael Damberg framträder på Digigov, ett toppledarforum anordnat av regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, pekar han på att Sverige på många sätt står starkt i digitaliseringen.

– Som svensk näringsminister med ansvar för innovation finns det mycket att skryta med när jag träffar kolleger. Vi är duktiga på områden som life science, medtech, it och telekom och hållbarhet, säger Mikael Damberg.

Läs också: Småföretagen måste digitaliseras fortare – regeringen satsar 78 miljoner i nytt projekt

Han pekar på den svenska startupscenen och på hur Stockholm kan bli en av världens första städer som testar 5G framöver.

Samtidigt konstaterar han att Sverige inte går i täten när det gäller digitaliseringen ute i industrin.

– När Jacob Wallenberg säger i Davos att de här frågorna inte diskuteras tillräckligt i styrelserummen – ja, då kan man ju fundera över hur det egentligen ser ut i de små och medelstora företagen. De stora företagen har ju ändå sina strategier.

I somras kom regeringen med en handlingsplan där just det som man kallar Industri 4.0 är ett av fyra områden och som just handlar om att stimulera utveckling och användning av digital teknik som kan stöpa om industrin.

Men de mindre företagen som inte hinner med – hur ska de stöttas?

– För det första ska man inte underskatta offentlig sektors möjlighet att få en fungerande relation med företag digitalt. Där har Sverige tappat jättemycket sedan runt 2005 då vi toppade listorna över den offentliga sektorns driv när det gäller digitaliseringsfrågor, säger Mikael Damberg.

– Om det offentliga ställer om till digitalt underlättar det för företag att göra de investeringar som behövs, det blir enklare och billigare. Så att visa ledarskap från det offentliga är en viktig förutsättning.

Dessutom pekar han på att regeringen satsar 78 miljoner kronor på att lyfta fram goda exempel.

– Det är väldigt handfast med konferenser runtom i Sverige där företag som använt digital teknik för att förändra sig bjuds in för att berätta om sina erfarenheter. Det kan vara företag som har tagit sig in på nya marknader exempelvis.

För dem som vill ha extra stöd att ta nästa steg och få in en konsult som tittar på hur en förändring kan gå till finns också möjligheter att få stöd i form av digitaliseringscheckar.

Är 78 miljoner tillräckligt för att digitalisera de här företagen?

– Privata företag måste ju trots allt göra sina egna investeringar och fatta sina egna beslut. Men jag skulle nog vilja varna för att inte fatta beslut – det kan bli kostsamt för företagen, säger Mikael Damberg.

Du talar mycket om att Sverige ligger långt fram inom områden som klimatteknik, life science eller medtech – men ser du det som att det är nya företag och områden som tar över och att de gamla försvinner?

– Digitaliseringen snabbar på strukturomvandlingen och vissa företag och branscher kommer att ha det svårt långsiktigt medan andra växer. Men om man exempelvis tittar på den traditionella industrin så riskerar de som inte investerar i sådant som automation och robotar och effektiviserar sin produktion att bli utkonkurrerade från sidan. Det är farligt att missa tåget med digitalisering.

Läs också: Näringsministern: Digitaliseringen den viktigaste frågan för Sverige

Mikael Damberg framhåller att det samtidigt inte är något nollsummespel.

– Om Sverige tvärtom ligger längst fram i den här omställningen så kan vi vända den här trenden där produktion under lång tid flyttats ut till att faktiskt ta hem den igen. För det här öppnar upp för ännu mer effektiv produktion och det är Sverige riktigt bra på.

Du tror att vi kan lyckas med det?

– Verkligen, verkligen. Nyligen träffade jag ett antal företag och alla hade flyttat ut produktionen till länder som Polen och Kina. Men nu har de alla flyttat tillbaka den. Med automatisering kan de utöka produktionen här och koppla den närmare forskning och utveckling och det är där vi vill vara i Sverige.

Trots den ökande automationen är Mikael Damberg inte särskilt orolig för att jobben ska försvinna.

– Varje år försvinner nu runt 400 000 jobb men samtidigt tillkommer 450 000 nya, ofta mer välbetalda. Det är i grunden bra för Sverige, säger han.

– Det är som sagt heller inget nollsummespel, fler människor lyfts ur fattigdom i världen och det öppnar marknader för nya varor och tjänster. Har vi då företag som erbjuder nya smarta lösningar oavsett om det är klimatsmarta transporter eller life science så är det en världsmarknad som är enorm för Sverige. Och vi behöver ju inte ta hela marknaden.

Men om automatiseringen fortsätter tror du inte vi blir av med jobben då?

– Nej, det har det talats om i alla tider. Och det finns de som är rädda för ny teknik men jag är mer rädd för gammal teknik. De industrier som legat i framkant är de som lyckats. Jag tror inte att datorer ersätter människor men att vi kommer att arbeta ihop med dem och att det ändrar karaktären på arbetet.

Förstår du att människor kan vara oroliga för digitaliseringen?

– Ja, det förstår jag. Och där har regeringen gjort en av de viktigaste insatserna för att klara människors trygghet i omställningen – höjt a-kassan. Så att man vet att man klarar ekonomin från ett jobb till ett annat. Eller att man kan få en utbildning för att ta sig vidare. Annars kommer människor att säga nej till förändring och det är långsiktigt farligt för Sverige.