Det förklarade EU:s ordförandeland Slovakien under pågående möte.

Sveriges digitaliseringsminister Peter Eriksson sade under mötet att kompromissen "inte når ända fram" och att det finns betydande utrymme att sänka utgiftstaket. Ändå stödjer Sverige kompromissen.

Sedan Storbritannien och Slovenien tidigare i höst har bytt sida fanns en kvalificerad majoritet av i huvudsak sydländer för denna nivå.

För telefonsamtal sätts utgiftstaket för grossistpriser till 3:53 eurocent per minut och för sms till 1 cent per meddelande.

Läs också: Svenskarna surfar upp hundratusentals terabyte data årligen på mobilen

Reglerna kommer att ses över vart annat år.

När telekomministrarna nu har enats ska förhandlingar med Europaparlamentet börja för den slutliga utformningen. Parlamentet förordar lägre pristak.

Vid en presskonferens sade Peter Eriksson att dagens grossistpriser ofta är lägre än den trappa som ministerrådet har enats om.

– Risken finns att svenska och andra nordeuropeiska operatörer får stora förluster om grossistpriserna nu höjs, och att de då måste ta ut högre avgifter på hemmamarknaden, sade han.

Han satte främst sitt hopp till att förhandlingarna med Europaparlamentet kommer att sänka de årliga taken. Parlamentets telekomutskott har föreslagit en trappa som går från 0:4 eurocent 2017 till 0:1 cent 2021.

Läs också: Operatörerna gör gemensam sak mot obegränsad roaming – sätter press på regeringen

Ett andra hopp är översynen vartannat år. Peter Eriksson hoppas att högre användning i de sydeuropeiska länderna kommer att kompensera dem och bli ett argument för att sänka grossistpriserna ytterligare.

Telekomministrarna diskuterade också dataflöden. Sverige och 13 andra EU-länder förordar att EU-kommissionen snarast lägger fram lagförslag om fria flöden inom EU och också mot resten av världen.

Främst är det Frankrike och Tyskland som förespråkar begränsningar och krav på datalagring lokalt.

Nyhetsbyrån Direkt