Är det verkligen någon skillnad på att löneförhandla som chef eller vanlig anställd? Ja, ofta finns det fler varianter och olika upplägg att fundera kring för den som tar klivet upp till företagsledningen.

– Jag råder alltid mina klienter att ha en färdig strategi för sina prioriteringar innan det är dags att börja förhandla, säger Howard Seidel på managementkonsultföretaget Essex Partners till CS amerikanska systersajt CIO.com.

Till att börja med gäller det att förstå hur stort inflytande du har baserat på din nuvarande status. Om det är så att du blir värvad från ett annat företag specifikt för det nya jobbet, ja då är utgångsläget i förhandlingen bätttre än om du är en chef som erbjuds en förändrad roll.

Läs också: 4 stekheta trender när it-bolagen formar sin personalstyrka inför 2017

Och det är viktigt att du verkligen sätter dig in i alla delarna i det avtal du erbjuds så att du kan avgöra om det är bra, toppen eller ingetdera, råder Howard Siedel.

Först grundlönen
Själva basen i den ersättning du får. Men den kan vara väldigt olika beroende på marknad och bransch. Är det en startup? Eller ett företag som just ska börsintroduceras? Det är sånt du måste ha med i beräkningen när du funderar på din grundlön, enligt Howard Seidel.

– Allra viktigast är att du känner till ditt eget marknadsvärde baserat på din kompetens, prestationer och framgångar och att du också kan visa upp det för företaget.

Men det handlar också om att kunna kompensera en lägre lön med andra förmåner beroende på vilken typ av bolag det är enligt Howard Siedel, Exempelvis kanske du får aktier för att kompensera för en lägre lön om du ska jobba på en het startup.

Och så bonusen
Här gäller det att inte bara titta på hur bonusen är strukturerad och vilka nyckeltal den baseras på utan att också be om att se historiska data om det finns. Du vill inte hamna i en situation där du lovas en viss procentandel men där det sedan visar sig att företaget aldrig når de målen, konstaterar Howard Seidel.

Kolla också vilka som är berättigade till bonusar – är det bara några i ledningen? Är det en bonus till hela teamet eller hänger det på den egna prestationen? Eller baseras den på hur hela företaget presterar?

Aktier vid sidan av lönen
Att få exempelvis aktiekapital vid sidan av lönen kan vara väldigt lönsamt men det är också väldigt komplext och innehåller mängder av variabler. Ofta kombineras det med en lägre startlön och det kan vara riskfyllt enligt Howard Seidel.

– Alla vet vad aktier är värda om företaget inte lyckas – ingenting. Men vad kommer de att vara värda om företaget lyckas? För att det ska vara värt att gå in på en lägre lön så måste du antingen bli mer motiverad av andra saker eller tro att utfallet kommer att bli högre än risken.

Det gäller också att inse alla de olika överväganden som måste göras.

– Handlar det om en startup? I vilket steg? Ska de börsnoteras? Är det massa riskkapital på väg in som spär ut din andel? Om det är utdelning ­– vem får pengar först, säger Howard Seidel

Läs också: Här är 14 saker du inte ska göra med din dator på jobbet

Här gäller det att ta sig tid och tänka igenom erbjudandet ordentligt för att förstå så mycket som möjligt – titta på finansiella rapporter och prognoser för att beräkna värdet på aktierna, något som du också kan be företaget om hjälp med.

Avtalen som reglerar förändring
Så finns det avtalen som reglerar vad som händer när din situation förändras som avgångsvederlag eller en fallskärm, vad du nu kallar det

Det är viktigt att se till att de kompenserar dig en tid efter att du lämnar företaget konstaterar Tracy Cashman, partner på rekryteringsföretaget WinterWyman Executive Search.

– Se till att ha koll på om det finns några konkurrensbegränsningar inskrivet i dem eftersom det påverkar din möjlighet att ta anställningar efter att du fått sluta, säger hon.

Till sist – visa respekt
 Ofta kan du som är kandidat till jobbet snabbt se om erbjudandet du får är bra eller inte, om det är i linje med det du förväntar dig. Men ett bra råd är att inte bli avigt inställd – utgå i stället från att erbjudandet är genomtänkt och inte illa ment, utan baserat på vad företaget enkelt kan klara av. Det är troligen inte så långt som de kan sträcka sig, men det är ju därför ni ska förhandla om det påminner Howard Seidel.

– Försök att se på erbjudandet objektivt. Vad är bra, vad är dåligt, saknas det något, vad är det som du inte räknat med och vad är du villig att kompromissa med för att erbjudandet ska bli så som du vill ha det.

Där kan det vara bra att ta hjälp av en expert på området som kan hjälpa dig att navigera dig igenom det även om det kanske kostar en slant.

– När du har en ersättning som ligger på ledningsnivå så står stora pengar på spel. Formuleringar spelar roll, decimaler spelar roll, hur aktieupplägget ser ut spelar roll och det finns också stora effekter på skatten som du kanske inte har funderat över. Så att lägga några tusen dollar på att låta en expert gå igenom ditt avtal och kolla detaljera är en bra investering.

Och fortsätt vara respektfull, flexibel och öppen genom hela processen. Många tror att det gäller att spela tuff för att få sin vilja igenom men det misslyckas ofta enligt Howard Siedel.

– Det handlar inte om en transaktion där du ser till att få den bästa dealen och sedan gå därifrån och aldrig träffa dem igen. Det här ska bli en långsiktig relation så se till att börja den på rätt sätt, säger han.