EU-kommissionen föreslog på torsdagen ett tillägg till EU:s roaminglagstiftning för att skydda nordisk-baltiska teleoperatörer från alltför stora kostnader.

– Att använda roaming som om man vore hemma får inte höja de inhemska priserna eller begränsa dataanvändningen hemma, sade kommissionens vice ordförande för den digitala marknaden Andrus Ansip vid en presskonferens.

Den 2 december enades EU-länderna om ett stegvis sjunkande tak för grossistpriser för dataroaming inom EU 2017-2021.

Läs också: EU-länder enade om priser för roaming

Sveriges digitaliseringsminister Peter Eriksson klagade då på att risken finns att svenska och andra nordeuropeiska teleoperatörer drabbas av förluster.

Sydeuropeiska EU-länder kommer i praktiken att kunna höja grossistpriserna medan de nordliga teleoperatörerna inte får ta ut roamingavgifter för nordeuropeiska slutkunders roaming i sydländer, sade han.

Andrus Ansip sade på torsdagen att kommissionen därför nu föreslår ett exceptionellt volymtak för dataanvändning för de mest generösa och innovativa kunderbjudandena för att undvika negativa effekter.

– Vissa operatörer erbjuder obergränsad eller mycket hög datakonsumtion på hemmamarknaden. Eftersom det finns i vissa länder men inte andra finns en hög risk för missbruk, sade Andrus Ansip.

– Utan möjlighet till volymbegränsning för roaming kan dessa konkurrenskraftiga erbjudanden hotas på hemmamarknaderna, fortsatte han.

Läs också: Operatörerna gör gemensam sak mot obegränsad roaming – sätter press på regeringen

EU måste skydda de generösa erbjudandena som finns i de nordisk-baltiska länderna. Samtidigt är det inte rättvist att andra kunder, som inte använder roaming, skulle få högre priser, sade han.

Om kunderna inte är rädda för höga avgifter för roaming ökar användandet mycket. Som exempel sade Andrus Ansip att när Telia i Estland tog bort roamingavgifter för övriga nordisk-baltiska länder ökade datakonsumtionen 33 gånger.

Lagförslaget ska efter telekomministrarnas uppgörelse gå vidare till förhandlingar med Europaparlamentet och kommissionen för den slutliga versionen.