När analysföretaget Redeye presenterat sin stora undersökning över den svenska konsultmarknaden har det de senaste åren varit rena halleluja-föreställningarna, där optimismen och framtidstron har spirat. Det har funnits fog för det: Och just nu eldas det för fullt under grytorna.

Men i år var också första gången på länge som konsultbolagen i undersökningen inte visar samma optimism inför den närmaste framtiden. 32 procent tror att den svenska marknaden kommer att vara bättre nästa år jämfört med 2016. 65 procent tror på lika och 3 procent att det blir sämre.

Läs också: Nu slår it-konsulterna tillbaka: ”Vi är inte alls frånåkta”

Kristoffer Lindström
Kristoffer Lindström, Redeye.

– Det är en markant svagare tro på marknaden än vad det varit de senaste tre åren, säger Redeyes analytiker Kristoffer Lindström. Det är också första gången på tre år som det finns bolag som tror att marknaden blir sämre. Och det här brukar vara en hyfsad indikator på vart vi är på väg.

Förra året trodde till exempel 67 procent på en bättre marknad.

Ingen av de konsult-vd:ar som ingick i panelen när rapporten presenterades ville dock tala om försvagad marknad. Lars Stugemo, vd HiQ säger så här:

– Som det är i dag är det ju oerhört bra, och blir det lika starkt nästa år så är det ju fantastiskt. Det finns inget företag som inte påverkas av teknikutvecklingen. Dessutom kommer det in mycket startups som sätter press på de stora, och tvingar dem framåt.

Staffan Hanstorp vd på Addnode säger att det är skillnad på de olika nordiska marknaderna och att detta har kunnat avspegla sig i undersökningen.

– I Sverige är det stabilt och bra. I Tyskland är det bra. Men det är tufft i Finland och Norge.

Största orosmolnet för konsulterna är dock inte konjunkturen, utan den så omtalade kompetensbristen. 47 procent uppger att ”svårigheten att rekrytera personal” är den största utmaningen inför 2017. Samtidigt uppger 20 procent att ökad personalomsättning är det största problemet.

– Det är redan ett krig om attraktiva kompetenser och det blir bara värre, säger Kristoffer Lindström. Men det är tydligt att de större konsulterna är ganska attraktiva som arbetsgivare och nettorekryteringen har förbättrats från förra året – och ligger över treårssnittet.  

Undersökningen gör också gällande att det är stor skillnad på olika branscher. Här har finanssegmentet seglat upp som den bransch med starkast efterfrågan, efter myndigheterna.

Läs också: Stort trendbrott: Nu ökar konsultpriserna igen

– Det är en kraftig ökning för finans, säger Kristoffer Lindström. Det här är kopplat dels till att flera storbanker har en förlegad infrastruktur och dels till att fintech-sektorn har vuxit sig så stark.

Sven Uthorn som är vd på det nynoterade konsultbolaget B3IT, säger:

– Kombinationen av fintechs framväxt och regleringar som är på väg driver en stor del av konsultaffären. Det är mycket problem med regleringar att lösa – och det gillar vi i konsultbranschen. 

Det stora sorgebarnet är telekom, vilket inte är oväntat med tanke på de neddragningar som gjorts på Ericsson och Sony Mobile.
Men flera i panelen påpekade att telekom ändå är grunden i stora delar av teknikutvecklingen – till exempel när det gäller uppkopplade bilar, och att det snarare handlar om att de klassiska telekomföretagen är under hård press.

Även inom energisektorn väntas efterfrågan vara svag.

Redeyes rapport Svenska IT-konsultsektorn baseras på svar från 31 konsultbolag i Sverige. Dessa bolag har tillsammans ungefär 25 000 anställda konsulter. Resultaten har samlats in under oktober 2016.