– Det finns så mycket smarta hjärnor som används till att skapa appar som hamnar i Appstore och knappast används. Det ger så lite värde. Om de i stället används för att förbättra en processindustri så ger det enormt mycket värde, säger Peter Löfgren.

Han är vd på Synerleap ett nytt dotterbolag till ABB som kallar sig för en tillväxthubb. Tanken är att knyta till sig startups med industriell inriktning på områdena energi, automatisering eller robotik som är i tillväxtstadiet.

– Sverige ligger i toppen när det gäller innovativa startups. Av de 5 000 snabbast växande startupsen i Europa är 555 svenska, säger Peter Löfgren.

ABB är inte ensamt om att försöka få till fungerande samarbeten med innovativa startups.

Apple lade tidigt beslag på utvecklarnas innovationskraft genom att försöka leda dem till Appstore. Andra it-företag har gått efter och exempelvis har Microsoft ett treårigt program, Bizspark, där deltagarna får licenser till molntjänsten Azure för en viss summa och tillgång till affärsutvecklare och nätverk.

Hackatons är en annan metod som olika företag använder för att skapa en gemensam yta där de kan möta innovatörerna. Och exempelvis Nordea efterlyser fler samarbeten med startups och erbjuder acceleratorprogram.
 

Men att försöka få startupsen att våga ge sig in i industrin är inte helt lätt konstaterar Peter Löfgren.

– Där kan vi komma in och bidra med infrastrukturen och industrikompetensen. Det kommer småföretagen inte åt annars.

Det som gett ABB mest inspiration inför satsningen på Synerleap är Astrazeneca som har något som de kallar Bioventurehub där de försöker knyta till sig unga företag inom bio-och medicinteknik.

Rent praktiskt fungerar Synerleap så att företag som söker och blir antagna får tillgång till lokaler i anslutning till ABB:s forskningscenter i Västerås där de har möjlighet att låna labb som de annars aldrig hade haft råd med och knyta kontakter med varandra och ABB:s forskare.

Läs också: Näringsministern: Sverige kan bli en vinnare i digitaliseringen

Det har gått raskt från idé till verkstad. Förra hösten tog tanken form, i maj bestämde sig ABB och nu i september, i samband med företagets 100-årsjubileum, invigdes Synerleap.

Till dess lyckades ABB också få med sig ett antal samarbetspartner, bland annat Vinnova, Robotdalen, Automation Region, Almi Företagspartner, Västerås Science Park, Mälardalens högskola, forskningsinstitutet Sics och inkubatorn Create.

Och de senaste veckorna har de tio första bolagen flyttat in i de nyfixade lokalerna.

Lokalerna ligger helt öppet mot trapphuset, något som krävde en del för att man skulle klara brandbestämmelserna berättar Camilla Kullborg, som är ansvarig för automatisering och robotik på Synerleap.

– Men det var viktigt för oss att de företag som vi släpper in här verkligen känner att de har tillgång till vårt forskningscenter. De ska inte sitta avskilt.

Hon beskriver hur det tog bara några timmar innan de olika företagen som flyttat in började diskutera samarbeten och idéer med varandra.

– Våra forskare är också nyfikna på dem som flyttat in och kommer hit och kikar, säger hon.

– Och det är ju också en del av syftet att de ska smittas lite av entreprenörsandan och agiliteten hos de företag som kommer hit.

Bolagen som flyttat in har en stor bredd. Från exempelvis Mobilaris som arbetar med positionering nere i gruvor och redan har system installerade över hela världen, till den unga startupen Suncom Garage vars idé är att styra robotar på distans med hjälp av virtual reality-utrustning.

– Vi skulle aldrig kunna gå vidare med vår idé utan tillgång till robotlabb som vi får nu, Det skulle vi inte ha råd med, säger en av grundarna Haris Hadzic.

Just nu står företag i kö för att vara med. 15 står på väntelistan, det förs diskussioner med 17 och ett företag är på tröskeln till att ta sig in. De ska bara förbi den sista granskningen som görs av en grupp där representanter från företagets olika affärsdivisioner, forskning och utveckling samt företagets investeringsarm sitter med.

– De tittar på om det företaget sysslar med är relevant och ibland kan de direkt se att det kan vara ett relevant och intressant samarbete för dem, säger Peter Löfgren.

Några företag har också fått avslag, det handlar framför allt om att de inte egentligen sysslat med innovationer utan snarare velat komma in och sälja sina tjänster.

– Det allra viktigaste är att de som kommer hit är intresserade av att samarbeta. Om de inte landar i ett samarbete just med oss på ABB så är det ändå bra för oss att de sitter här, de för in ett driv som drar med sig hela regionen.

Läs också: Ingen kommer undan orkanen av ny teknik – förbered er

Samarbetet kan ske på flera sätt, det kan handla om att mer informellt diskutera och testa idéer vid kaffeautomaten till regelrätta affärsöverenskommelser.

Hur många företag räknar ni med att få in?

– Det beror lite på hur många från de olika företagen som ska sitta här. De flesta har ju sin bas i andra städer, från Lund i söder till Luleå i norr, och det är inte säkert att de flyttar alla hit. Men vi räknar med uppåt 25 företag, säger Peter Löfgren.

De som flyttar in till Synerleap har inte platsen garanterad för all framtid. Efter 18 månader är det upp till bevis – har företaget inte växt så får de lämna över till någon annan som står på kö. Och de företag som verkligen växer får också flytta eftersom lokalerna knappast fyller deras behov längre. I vissa fall kan de dock få andra lokaler i närheten av forskningscentret.

– Digitaliseringen ger oändliga möjöigheter för att skapa värde ute i industrin. Det här är ett sätt att inspireras av Ubers och Airbnbs delningstänkande och egentligen är det ju en nobrainer, säger Peter Löfgren.

– Och vi i ABB Sverige är först i koncernen med det här.

Fakta

  • Mobilaris - utvecklar mjukvara för mobila positioneringstjänster.
  • Evothings - tagit fram en utvecklingsplattform för att ta fram mobila tjänster och appar kopplade till internet of things i industrin
  • Gleechi - styrning av robotars greppande med hjälp av virtual reality
  • Nodd - arbetar med notationer, symboler, som kan användas för att föra över kunskap på ett överskådligt sätt utan att använda ord.
  • Cognibotics - arbetar med robotkalibrering så att robotar kan göra sig själva noggranna och korrigera sitt slitage.
  • Bipon - utvecklar system för att uppkopplade enheter automatiskt ska veta sin egen identitet, förstå vilka produkter de är och hur de hänger ihop med andra produkter.
  • Acosense - har utvecklat en mätare som kan sättas utanpå rör med exempelvis pappersmassa eller kemikalier och med hjälp av ljud analysera olika värden som slamhalt och viskositet, och presentera det i realtid online.
  • Imagimob - läser av och analyserar rörelsemönster med sensorer och AI.
  • Percepio - har utvevcklat teknik för att läsa av vad som sker inne i inbäddade system i realtid.
  • Suncom Garage - utvecklar teknik för att låta människor styra robotar i realtid med hjälp av virtual reality.