Digitaliseringen av skolan kräver mycket mer än hårdvara och mjukvara – lärare, skolledningar och hela skolorganisationen måste vara beredda att ändra sina processer och hänga med i den snabba utvecklingen konstaterar Tony McCarrick som är it-strateg på utbildningsförvaltningen i Botkyrka.

I Botkyrka har eleverna sedan flera år egna datorer och läsplattor och skolorna och förskolorna har trådlösa nät. Men det är bara grunden.

– Lärarna måste också ges förutsättningar att vägleda eleverna i det digitala landskapet. I dag finns det fortfarande lärare i samhällskunskap som inte talar om sociala medier för att de inte själva förstår hur det fungerar. Så kan vi inte ha det, säger han.

Tony McCarrick pekar på hur sociala medier stöper om världen och vilken enorm genomslagskraft de har.

– Se bara på Obama som den förste amerikanske presidentkandidat som använde sig av sociala medier och nu Trump. Det har en enorm genomslagskraft. Och där måste vi vuxna in och vägleda de unga. För att vi ska kunna det måste vi lära oss förstå hur de fungerar annars har vi inte förutsättningar att lyckas, säger han.

Med det sagt så handlar det inte om att peka finger framhåller han.

– Det här är inget blaming game utan vi måste se till att alla får det stöd som behövs just där de befinner sig i processen. Och när det gäller sociala medier är det en kompetenshöjning som de flesta av oss behöver – inte bara de vuxna i skolan.

Läs också: Gymnasieministern: ”Pedagogiken ska vara herre och it ska vara tjänare”

Den riktigt stora utmaningen i skolan, precis som i samhället i övrigt, i att helt enkelt hänga med i den snabba utvecklingen. Tony McCarrick konstaterar att vi bara är i början och att takten kommer att accelerera.

– De flesta som hör det blir rädda. Och det är okej att vara rädd. Men vi får inte låta oss förlamas utan se till att fortsätta annars sviker vi våra unga. För att skolan ska fortsätta vara relevat måste både skolorna och huvudmännen hänga med, säger han.

Då måste vi också vara öppna för att göra saker på helt nya sätt.

– Om vi springer dubbelt så fort men står på samma ställe kanske det inte är springa vi ska göra. Kanske ska vi ändra arbetssätt.

Skoldebatten har handlat mycket sådant som läxor och mobilförbud. Men i den skola du målar upp känns det inte som det är saker som ens är relevanta. Hur tänker du kring det?

– En del av skoldebatten vi har haft har varit ett stort hinder för skolutveckling. Jag anser att den delvis har varit omdömeslös och ansvarslös.

Avgörande för att komma framåt en insikt i hur snabbt samhället förändras och vilken potential den nya tekniken har för skolans del. Försöka förstå vad skolans roll ska vara och hur den ska utformas i den nya tiden.

– Visst har vi en enormt lång resa kvar men det händer en hel del fantastiska saker därute. Men det kräver att man har en strategi och kan driva en utvecklingsprocess för att det ska lyckas. Det finns ingen quick fix.

Det som är avgörande är att se till att skolan är relevant i den nya tiden och det är just hur det ska gå till som han funderar på just nu. För i vår är det dags för en ny skol-it-strategi i Botkyrka – strategi för lärande i en digital värld.

– Vi försöker göra en analys över vart vi ska komma och hur vi ska komma dit. Politiken har slagit fast likvärdigheten som utgångspunkt så det är där vi lägger fokus. Digital kompetens är en viktig del för att ge våra elever en likvärdig utgångspunkt.

Att politikerna i Botkyrkas utbildingsnämnd engagerat sig i skolans digitalisering är ett stort plus anser Tony McCarrick.

– Utan stöd från den politiska ledningen kan man stånga sig blodig. Här har de tidigt förstått att det här är en långsiktig satsning som kräver strategi och ihärdighet.

Läs också: Nätet sätter press på universiteten – ett litet steg kan välta allt på ända
 

En viktig del i strategin hittills har varit tillgänglighet, en annan förutsättning som behöver vara på plats för att elever och lärare verkligen ska kunna utnyttja de digitala resurserna.

– Det är ingen mening med att det finns resurser på en massa olika ställen med olika lösenord som folk inte kommer ihåg. Då används de inte, säger Tony McCarrick.

För att lösa det har Botkyrka anslutit sig till den plattform som Internetstiftelsen, IIS, byggt upp som heter Skolfederation. Där är själva vitsen att det räcker att logga in på ett ställe för att komma åt alla tjänsterna. En elev som loggar in får upp just de lärresurser som är aktuella för den årskurs hen går i och det som klassen jobbar med.

– När eleverna loggar in sig nu får de tillgång till allt de behöver, när som helst, var som helst och på vilken enhet som helst.

På så sätt blir lärandet en process som är större än själva skolan anser Tony McCarrick.

– Det begränsas inte längre till att bara ske inom skolans väggar. När vi talar med elever visar det sig att en del kanske arbetar med en uppgift på bussen på väg hem, en annan läser en text som ska läsas i sängen på kvällen. Vi vet att alla är olika och att vi lär oss på olika sätt. Nu har vi en palett som är anpassad efter det.

Av de uppåt 100 kommuner som är med i federationen är Botkyrka en av de kommuner som lagt in flest tjänster och Tony McCarrick är också förvånad över att inte fler kommuner ansluter sig.

– Det är just genom samarbete och gemensamma standarder som vi kan komma framåt säger han.