Man kan fråga sig om en myndighet ska ägna sig åt den här typen experimenterade. Är det inte bättre att lägga pengar på att faktiskt se till att människor får hjälp på ett effektivt sätt? Kritiken mot Försäkringskassans arbete har stundtals varit mycket hård de senaste åren. Men Andreas Henningsson säger att de fem miljoner som investerats i projektet hittills har redan börjat betala sig. Mer kunskap och förståelse leder till bättre system i verksamheten. Istället för att lägga betydligt mycket mer resurser på felsökningar och systemfel kan de redan i dag förenkla arbetet säger han.

Läs också: Försäkringskassans cio: Digitaliseringen har stannat av vid appar

– Vi kan eliminera kostnader för tiotals miljoner som lagts på att försöka förstå hur saker och ting hänger ihop. Genom att nu kunna säga: så här hänger det ihop. Värdet av att automatisera är så gigantiskt och det har betalat tillbaka sig på mindre än ett år.

Men det är inte heller så att de är ensamma i projektet. Försäkringskassans personal ska bidra med sin expertis om de egna systemen och deras it-infrastruktur. När det kommer till vr-tekniken har de tagit hjälp utifrån, där konsultföretaget Sogeti är med och utvecklar plattformen.

Utmaningarna har varit många, men vilken av dem som utgjort de största svårigheterna råder det delade meningar om. Av de fyra personer som just denna dag befinner sig i vr-rummet tycks samtliga ha sitt perspektiv på saken. Andreas Henningsson säger att det svåraste har varit att lösa användarupplevelsen, ux. Tekniken löser sig. Fredrik Jonsson från Sogeti tycker tvärt om att den största utmaningen har varit att få tekniken att fungera.

– Nej, jag håller inte med Andreas. Om vi jämför med verktygen som finns för big data, de går inte i realtid. Men det måste vi göra här, med sjuka mängder data. Där skulle jag säga att utmaningen legat. Vilket i och för sig blir ett ux-problem per default, säger han.

Men det är precis den här oenigheten som drivit projektet framåt. Diskussioner om enskilda små detaljer och stora övergripande lösningar. Än så länge har fokus legat på att ta fram de digitala strukturerna. Nu läggs mer krut på att användarvänligheten. Två steg fram, ett tillbaka. Lösningar som föder problem och vice versa. Att jobba med teknik i framkant, betyder också att det blir problem i framkant och det finns ingen att fråga.

– Vårt mål, på ux-sidan, har varit att Försäkringskassans generaldirektör ska kunna ta på sig de här vr-brillorna och interagera och gärna förstå. Och där har det varit lite upp och ner. Vi är i dag lite sämre på det, vi har optimerat koden och fått den att snurra bra mot databasen. Men tappat lite på ux-sidan, säger Fredrik Jonsson.

Projektet är på sätt och viss fortfarande i sin linda, ungefär ett år har det funnits. Men det har varit viktigt att hela tiden jobba mot konkreta prototyper och lösningar som faktiskt kan sättas in i verksamheten, en agilt arbetsprocess. Planen är att till en början köra ut version 1.0 i utvecklingsorganisationen. Vilket sker vid årsskiftet. Därefter drift och i ett tredje steg verksamhetslagret.

För tanken är att hela myndigheten ska kunna ta del av databasen. Redan i dag har kollegorna som jobbar med business intelligence visat intresse för att använda sig av grafdatabasen. It-avdelningen filar också på verktyg för att ha interna möten i vr, och de försöken har gått bra. Häromveckan hade de ett möte med deltagare från hela landet, visserligen med grafik som påminde mer om webbens tidiga dagar men det fungerade.

– Allt det här syftar till att göra en bättre tjänst för medborgarna. Betyder det att vi som medborgare ska använda vr, nja där är vi inte riktigt i dag. Den stora grejen med Beroendekartan är att vi vet på ett mycket bättre sätt ser hur det ser ut och kan göra då göra bättre tjänster, billigare för projekten och billigare för utvecklingen, säger Andreas Henningsson.

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

  • Grafdatabas (Neo4J)
  • Analysmotor för kod (Resource Miner)
  • Ett flertal egenutvecklade ETL:er för datatvätt och datainsamling skrivna i Java och C++
  • Webbaserade gränssnitt utvecklade i JS på Babylon plattform 
  • Virtual Reality gränssnitt utvecklat i Unreal mha Blueprint och C++