I dag finns det inga lagar inom EU som specifikt rör big data på finansmarknaden, utan hittills har området reglerats av EU:s regelverk för dataskydd, konkurrens och konsumentskydd. Det skriver Reuters.

Läs också: It-juristens checklista: Det här krävs för att leva upp till EU:s dataskyddsförordning

Men det är något som tillsynsmyndigheterna för bankväsende, finansmarknad och försäkringar inom EU nu vill se en ändring på. Därför har man nu startat ett offentligt samrådsprogram där man vill undersöka fördelarna och riskerna med big data.

I dag använder många företagen sig av datainsamling för att skräddarsy tjänster och produkter, men myndigheterna fruktar att informationen även kan användas för att undvika kunder som anses icke önskvärda.

”Till exempel kan konsumenter som vill skaffa en hemförsäkring få höga premier, eller ingen försäkring alls, för fastigheter i områden som har hög risk för att drabbas av översvämningar, jordbävningar eller brott”, skriver myndigheterna i ett gemensamt uttalande.

Tillsynsmyndigheterna anser även att det bör finnas lagar som ser till att företag som samlar in stora mängder data om sina användare också skyddar den informationen från att läcka ut till obehöriga.

Läs också: EU backar: lovar skydda nordiska operatörer från skenande kostnader för roaming

Nästa år ska EU presentera exakt hur de vill gå vidare med en eventuell ny reglering.