Det var i slutet av oktober som Högsta Förvaltningsdomstolen slog fast att kameraövervakningslagen gäller för drönare utrustade med kameror. Domen möttes av mycket kritik och regeringen öppnade för en lagändring.

Och nu föreslår justitiedepartementet att det görs ett särskilt undantag i kameraövervakningslagen just för drönare. Det innebär att kravet på tillstånd tas bort och att det i stället är personuppgiftslagen som gäller när det gäller enskildas integritet.

– Med det här förslaget löser vi företagens problem, men ser också till att enskilda får ett starkt skydd mot integritetskränkande övervakning, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, i ett pressmeddelande.

Läs också: Nu testar Polisen sina nya drönare skarpt – ”går över förväntan”

Sedan i november förra året pågår en utredning som gör en bredare översyn av kameraövervakningslagen och som ska lämna förslag i juni 2017. Men regeringen vill uppenbarligen gå snabbare fram just när det gäller drönare.

I regringens promemoria pekas på hur kravet på tillstånd för drönare med kamera riskerar att försvåra samhällsnyttig användning av tekniken – exempelvis inom skogsbruk, jordbruk, räddningsarbete och för journlalistiska syften.

Förslaget ska nu gå ut på remiss och den nya lagen föreslås träda i kraft i augusti nästa år.