It-avdelningen har traditionellt jobbat isolerat från den övriga verksamheten. Om något inte fungerat så har medarbetarna vänt sig dit men för det mesta har avdelningen arbetat bakom scenen.

Men de senaste åren har it-avdelningens teknikmonopol suddats ut, den kan inte längre kontrollera vad de anställda tar med sig in i form av hårdvara, mjukvara eller appar. En utvidgad byod-trend, bring your own device, råder.

Det betyder inte att it-avdelningen ska retirera. När allt fler delar av företaget litar till teknik krävs mer samarbete och it-avdelningen måste hjälpa till att hitta de bästa produkterna och utbilda om säkerhetsrisker, skriver vår amerikanska systersajt CIO.

Läs också: 7 tecken på att du borde säga upp dig från ditt utvecklarjobb

Behovet av samarbete har också förändrat behovet av vilken kompetens som värderas hos medarbetarna på it-avdelningen. Nu efterfrågas personer som är "mångsidiga och villiga att samarbeta med varandra för att lösa problem som ett team snarare än individuella experter" enligt Patric Palm, vd och grundare till Favro som erbjuder verktyg för projektledning och samarbete.

T-formade medarbetare

Eftersom den it-kompetens som krävs förändras så snabbt blir företag allt mer intresserade av att i första hand titta på vilka mjuka förmågor som jobbkandidaterna har. Hitta dem som kan växa och anpassa sig i ett snabbt förändrande landskap. Det går alltid att ta en kurs inom ett nytt teknikomrpde men det är svårt att lära ut samarbetsförmåga.

Och allt fler som söker passar också in på denna t-formade profil enligt Patric Palm.

Någon med en t-formad personlighet är enligt henne "en individ som har en bred uppsättning färdigheter men bara några områden där de är djupa". De är också agila och duktiga på att snabbt anpassa sig när saker förändras.

Viktigt att kommunicera riktlinjer

Det är inte bara it-avdelningen som måste svara på behovet av ökat samarbete. Alla avdelningar måste förstå att it blivit en integrerad del av verksamheten, enligt Topher Wren som är ansvarig för företagslösningar på telekomoperatören West Corporation.

Samtidigt som olika avdelningar inom företagen kan ha en egen it-budget så betyder det inte att de frågar it-avdelningen till råds men det borde de anser Topher Wren.

– Innan man tar in något nytt är det viktigt att it-avdelningen får bedöma hur det nya verktyget påverkar verksamhetens drift och säkerhetsprotokollen, säger han.

Läs också: 4 stekheta trender när it-bolagen formar sin personalstyrka inför 2017

It-avdelningen kan inte bara hjälpa till med att hitta rätt verktyg utan också att identifiera vilka som fungerar bäst med de nätverk och system som redan finns. Ibland också hitta ett liknande verktyg som redan används och är licensieriat vilket kan spara pengar.

Men det gäller att it-avdelningen verkligen får till en kultur där företagets medarbetare känner att de ska titta in innan de installerar nya appar.

Öppna kommunikationsvägar

Det måste alltid finnas ett enkelt sätt att kontakta it-avdeningen oavsett om någon behöver hjälp eller råd. Det kan vara en intern plattform eller en tjänst som Slack.

– Medarbetarna måste se it-avdelningen som en partner som hjälper dem med deras utmaningar, säger Topher Wren.

Enligt Patric Palm tar det tid att bygga upp en sån relation mellan it-avdelningen och resten av företaget. För att göra det enklare kan man ta det steg för steg och samla alla under ett gemensamt mål och låta ledningen övervaka samarbetsprojekten tills alla kommit in i det.

Läs också: Svenskt företag populärare än både Apple och Google bland jobbsökare

– Ett misstag som många gör är att kasta sina medarbetare i vattnet, så att säga, och hoppas att de automatiskt ska organisera sig. Speciellt när de arbetar på olika avdelningar så är det en stor risk att ta säger hon.

Kommunicera säkerhetshoten

Det som kanske framför allt gör att betydelsen av samarbete ökar är hoten mot it-säkerheten. De anställda är ofta det största hotet mot företaget, inte minst genom att it-avdelningen inte har koll på allt som används. Därför gäller det att utbilda medarbetarna.

Ofta gör de sitt jobb med hjälp av en mobil och ett wifi-nät Det innebär att det är de som måste förstå riskerna och kunna hantera dem på bästa sätt.

– It-avdelningen har befogenheten att skapa en policy men det är också deras skyldighet att vara tillåtande mot användarna och sedan hantera deras uppförande. Användarna å sin sida är skydliga att följa policyn och vara ansvarsfulla, säger Topher Wren.