I slutet av november tog Sveriges riksdag beslutet att datacenter får samma skattenivå på el som industrins tillverkningsprocess, det vill säga 0,5 öre per kilowattimme. Denna 97 procentiga sänkning av elskatten är ett beslut i rätt riktning, men frågan är om det är tillräckligt. Om regering och kommunpolitiker nu slår sig till ro och tappar sitt engagemang för industrin vänder internationella investerare snabbt blicken åt annat håll.

Läs också: Skattelättnad för datacenter med i regeringens budget – men bara för de stora

Den svenska datacenterindustrin växer med en väldigt hög hastighet och den beräknade tillväxten på årsbasis är över 30 procent för 2016. Utvecklingen inom området ger också förutsättningar för fortsatt positiv tillväxt. 55 procent av alla svenska datacenter ägs och drivs fortfarande i egen regi och de närmaste två åren lär vi se ett historiskt skifte från egenhanterade datacenter till outsourcade. I en undersökning från DigiPlex menar CIO:er och it-chefer att inom två år så kommer endast 39 procent av alla datacenter förvaltas i egen regi. Resten kommer att outsourcas.

Det här är en artikel från IDG Opinion

Vill du också tycka till om något? Så här gör du.

Beslutet att sänka energiskatten för datacenter kommer att driva på outsourcingtrenden ytterligare, eftersom skattelättnaden inte kommer att gälla datacenter som förvaltas i egen regi. Den inhemska delen av den svenska datacentermarknaden kommer alltså att fortsätta växa snabbt under de närmaste åren.

Läs också: "Sänk elskatten så kan datacenter bli en svensk miljardindustri"

Enligt Boston Consulting Group kommer datacenterindustrin i ett framtidsscenario, under de rätta förutsättningarna, år 2025 värderas till 50 miljarder kronor per år och sysselsätta så många som 27 000 personer. Det förutsätter dock att Sverige är en toppkandidat när större amerikanska och internationella företag utvärderar var deras europeiska datacenter ska ligga. I detta har politiker en väldigt viktig roll att spela. Konkurrensen, inte minst från de nordiska grannländerna, är oerhört tuff. De kan erbjuda samma stabila infrastruktur, klimatfördelar och skattelättnader. I den senaste rankningen av länder som bäst lämpar sig för placering av datacenter, det så kallade Data Centre Risk Index, är Sverige rankat på en femte plats efter Island, Norge, Schweiz och Finland.

Läs också: Facebook ska bygga "gigantiskt" datacenter i Danmark

Sveriges investeringar i digital infrastruktur minskat kraftigt sedan 2010. Från att befunnit sig på en nivå på 40 procent av e-BNP (internets del av ekonomin) 2010 så var investeringarna nere på 26 procent 2015 och beräknas bli så låga som 20 procent 2020. I tillägg så saknas en tydlighet från Sveriges regering och svenska kommuner i att datacenterindustrin är vital del av Sveriges framtid.
Beslutet att sänka energiskatten är ett steg i rätt riktning men fler steg är nödvändiga för att göra datacenter till nästa stora industri:

  • Engagemang från Sveriges regering och svenska kommuner. Politiker som beskriver vikten av datacenter som en viktig drivkraft för utveckling av samhället stärker förtroendet hos utländska investerare. I till exempel Finland är datacenterindustrin en nationell prioritet med ett uttalat mål att landet ska bli en internationell data-hub.
  • Sveriges regering behöver erkänna datacenter som en vital del i ett modernt samhälle. Sveriges regering som gör investeringar i järnväg och vägar behöver undersöka möjligheterna till att skapa en attraktiv miljö även för datacenter att verka i.

Vi är i en tid då vi behöver fånga de globala möjligheterna som nu står för dörren. Sverige har potential att bli världsledande inom digital infrastruktur – ett mecka för datacenter – så låt oss inte nöja oss med skattesänkningen utan fortsätta diskutera ytterligare åtgärder för att stärka industrin.

Gisle M Eckhoff
Vd, Digiplex