Analytiker som följer marknaden för molninfrastruktur är överens om en sak: 2016 var ett år då tre leverantörer befäste sina ledande positioner, nämligen Amazon Web Services, Microsoft Azure och Google Cloud Platform.

De här företagen gav kunderna fler möjligheter att välja var i världen de ska ha sina data, fler virtuella maskiner och nya sätt att administrera och analysera data som de redan har i molnet.
Och företagen blir mer och mer bekväma med att använda sina moln, och på samma sätt mer intresserade av att stänga ner sina egna datacenter.

Men vilka är trenderna för 2017? Här är IDG News lista över de tio hetaste molntrenderna:

  1. Omsättningen fortsätter upp – och det är rejält.
På en makronivå tror analysföretaget Forrester att molnmarknaden totalt växer med 22 procent per år och därmed når 146 miljarder dollar i omsättning i slutet av 2017. Det är upp från 87 miljarder om man jämför med 2015 och på väg mot 236 miljarder 2020. Till och med högre tillväxttakt än programvara som tjänst.
Och det här går snabbare än vad analytikerna trodde för bara ett par år sedan.
– Vi har varit tvungna att uppdatera vår prognos, säger Forresters analytiker Dave Bartoletti. Det växer snabbare än vi trodde 2014. Förvänta er att det håller i sig över 2017. 

Läs också: Azure-chefen säker på sitt Microsoft i kampen mot Amazon
 
  1. Gryning för molnet 2.0
Givet den här massiva tillväxten så tror IDCs chefsanalytiker att Frank Gens att branschen står inför nästa steg, som han kallar Molnet 2.0. Det rör sig från experimenterande till brett införande ute hos företagen. Vid 2018 förutspår Gens att 60 procent av alla data körs utanför den egna driften. Vid 2020 väntas över 70 procent av omsättningen hos molnleverantörerna förmedlas av kanalpartner.

– Även för de företag som redan är bekväma med molnet väntar utmaningar när det gäller vad du kan göra. Marknadens förväntningar på molnet – vad det kan göra då det blir mer spritt, mer intelligent, branschspecialiserat och vinner större tillit – kommer att växa enormt.
 
  1. Maskininlärning och artificiell intelligens

Om det finns en enda trend som väntas dominera molnleverantörernas prioriteringar det kommande året så är det maskininlärning och artificiell intelligens. Alla tre stora leverantörer kom med stora nyheter relaterade till de här områdena 2016. Google släppte TensorFlow, en plattform för maskinlärning baserad på öppen källkod. Microsoft introducerade en molnbaserad plattform för maskinlärning och Amazon tre nya maskininlärningstjänster under sin konferens Re:invent.

  1. Serverlöst.
En trend som kickade igång 2015, och som vann ännu mer terräng under 2016 och väntas ta ytterligare jättekliv under 2017 – är de serverlösa applikationerna. Att helt enkelt strunta i servrarna och bygga funktioner som körs på molntjänster. Mest kända exemplet på den här trenden är Amazons Lambda plattform. När kod laddats upp till Lambda hanterar tjänsten kapacitetsbehov, skalning, patchar och administration av den infrastruktur som krävs för att köra koden.
 
  1. Containrar.
Containerteknik i allmänhet och Docker i synnerhet har slagit igenom rejält på senare år. 2017 blir året då hanteringen av containrar utvecklas – genom specialverktyg som Kubernetes som förbättrar nätverken, säkerheten och lagringen. Google har sin Container Engine, AWS har Elastic Container Service och Microsoft har Azure Container Service.
 
  1. Privata moln och hyperkonvergerad infrastruktur enas.

Allt sker inte i det publika molnet. Stora skiften sker även i den lokala infrastrukturen. ”Under 2017 väntas den privata molnmarknaden genomgå ett aggressivt skifte från traditionella privata moln till smalare, och billigare lösningar som inkluderar och integrerar plattform-som-tjänst-funktioner, molnhantering och support för containrar”, förutspår Forrester.

Privata moln kommer i högre grad byggas ovanpå hyperkonvergerade plattformar – det vill säga infrastruktur som kommer förpackad med servrar, nätverk och lagring. Det finns också andra modeller med privata moln som tjänst – där leverantören kontrollerar infrastrukturen och mjukvaran, men att det sker bakom kundens brandvägg. 

  1. Hybridmoln – en ramp till det publika molnet.
Även om organisationer bygger ut sina privata moln, så vill de ha ett sätt att möjliggöra att data som körs där också ska kunna köras i det publika molnet, och skapar därför hybridmoln. Hybridmoln har blivit en viktig grej för Microsoft i deras molnstrategi. Även Amazon släppte en del produkter och tjänster för hybridmoln under sitt senaste molnevent, och har dessutom ingått samarbete med VMware (Vmware cloud on AWS) för att stärka det här området.
 
  1. Sköt ditt moln – eller betala priset.
Om du kör dina data i molnet och planerar att utöka så måste du lägga kraft på att hantera ditt molnanvändande. Forrester säger att det är kundernas ansvar att hantera sina infrastrukturresurser. Se till att du inte överutnyttjar virtuella maskiner, se till att oanvända maskiner slås av, se till att accesskontroller är skyddade genom multifaktorsautentisering, automatisera så mycket som möjligt för att förbättra effektiviteten och minimera den mänskliga faktorn.

Läs också: Att flytta sina data till molnet går inte alltid i ett nafs – för det här företaget tog det två år
 
  1. Datacentersutbyggnader fortsätter.

I och med att marknaden för molninfrastruktur fortsätter växa med stormsteg så är leverantörerna snabba med att bygga upp datacenterutrymme runt om i världen för att hålla jämna steg med efterfrågan och kundkrav. Men det är inte bara för att kunna öka skalan som leverantörerna bygger ut molnet – de adderar också datacenter i specifika regioner för att uppfylla lokala regler för data. Det här fortsätter under 2017.

  1. Marknadskonsolidering – kommer det bara att finnas tre?

Hur stadig är egentligen marknaden för molninfrastruktur? IDC-analytikern Deepak Mohan säger att det beror på vilket perspektiv man har. I USA är marknaden väldefinierad och det kommer att vara svårt för nya spelare att ta sig in, men utanför USA är det mer fragmentiserat. Computer Sweden skrev om hur de lokala spelarna försöker mota de tre stora här.