Kompetens som tidigare fanns hos personal som systemadministratörer och driftstekniker sprids nu snabbt, både på it-avdelningarna och inom utvecklingsteam, och på andra håll i företagen. Det är alltså läge för systemadministratörer och folk med liknande roller att skaffa sig nya färdigheter.

Här tipsar IDG News om sex områden att förkovra sig inom.

1. Verktyg och metoder för konfiguration

Det är viktigt att förstå hur verktyg som Chef, Puppet och Ansible fungerar. Se till att ha koll på åtminstone en eller två sådana här plattformar.

Läs också: Därför vinner mjuk kompetens över hård på it-avdelningen

2. Hantera infrastruktur i molnet

Det gäller att förstå vad som är möjligt med infrastrukturtjänster i molnet som Amazon Web Services och Microsofts Azure. Sådan kompetens är guld värd i jakten på ett nytt jobb.

3. Öppna plattformar för containrar och orkestrering – och hur de hänger ihop med mikrotjänster

Se till att förstå hur containerlösningar fungerar och hur de kan orkestreras och administreras med plattformar som Kubernetes och Docker Swarm. Det är mycket viktigt att förstå hur containrar förhåller sig till mikrotjänster (microservices).

4. Git och Github

Mycket av det jobb som systemadministratörer utför i dag, speciellt vad gäller konfiguration, handlar om att skriva och lagra programkod i katalogtjänster (repositories). Att kunna versionskontrollera och använda filer på ett effektivt sätt med hjälp av katalogtjänster är ett måste för systemadministratörer.

5. Fokusera på annat än upptid

Det gäller inte bara att undvika driftsstopp, man måste också kunna identifiera och åtgärda problem snabbt. Problem med komplexa och flexibla lösningar går inte att undvika, så se till att kunna åtgärda dem.

Läs också: 7 tecken på att du borde säga upp dig från ditt utvecklarjobb

6. Vänj dig vid att dela med dig och samarbeta

Det händer att systemadministratörer vaktar sina kunskaper, i tron att de kommer att bli mindre värdefulla på sina arbetsplatser om den sprids. De måste förstå att de bör dela med sig av kunskaperna, för företagets bästa.