Att banker och betalning är en av de mest konservativa och trögaste branscherna att digitalisera har vi konstaterat förut. Och det verkar onekligen finnas en bit kvar att vandra innan några beteenden ändras. De enklaste digitala alternativen hamnar nämligen påfallande långt ner i en undersökning av hur folk föredrar att betala i butik eller på nätet.

Tvärtom verkar många anse att det funkar bra som det är och att alla dessa nymodigheter gott kan vänta lite till på sina genomslag, om dessa nu ens kommer.

Undersökningen, som genomfördes av TNS Sifo, på uppdrag av konsultbolaget Tieto, visar inte heller på några stora avvikelser utifrån ålder. Svaren är ganska jämnt fördelade åldersmässigt bland de 1268 intervjuade personerna som är mellan 16 och 79 år.

Läs också: Sverige bäst på digitalisering? Nej, sanningen är snarare det motsatta.

Det som framkommer är exempelvis att den som handlar i butik inte har någon större vilja att ändra sitt beteende. Hela 96 procent har svarat att de föredrar att betala med kort på frågan om vilket eller vilka betalningsalternativ man föredrar, en fråga där flera svarsalternativ var möjliga för respondenterna. Näst populärast är de gamla trygga kontanterna, med 63 procent. På tredje plats kommer mobilbetalning, som är ett föredraget alternativ för 41 procent.

Samma mönster gäller vid betalningar på nätet, det vill säga det är tydligt att man föredrar beprövade betalsätt. Kortbetalning (70 procent), faktura (67 procent) och direktbetalning via internetbank (63 procent) är de i särklass mest populära. Här kommer ”Swish eller annan mobil betaltjänst” på fjärde plats med 31 procent.

Men bilden av att det är långt till att kunderna tänker och agerar digitalt blir nog inte tydligare än svaret på frågan ”Vilken typ av kvitto föredrar du när du handlar i butik eller på nätet?”. Här är det fortfarande pappersvarianten som är mest poppis, med 41 procent. 32 procent uppger att de vill ha ett digitalt kvitto som skickas till mobilen eller via mejl. 22 procent verkar ha svårt att bestämma sig och har angett att de gärna tar både pappersvarianten och den digitala varianten av kvitto.

Den skepsis som finns mot nya betalningsformer är dock ganska modest jämfört med den som finns för digitala pengar. Det är uppenbarligen ingenting som efterfrågas. Endast 9 procent säger att de vill ha en digital valuta, den så kallade e-kronan. Resterande svar om e-kronans vara eller inte vara fördelas på 47 procent nej, 29 procent som inte kan ta ställning/inte bryr sig, medan 29 procent väljer svarsalternativet Vet ej. Inte heller bitcoin verkar vara någon superhit. Endast 2 procent säger sig ha använt det.

Svaren på varför det är så stort motstånd mot nya tjänster är säkert flera. Är alternativen för dåliga, har bankerna varit för saktfärdiga eller är branschen för dålig på att göra betalningstjänster som är tillräckligt användarvänliga?

Charlotta Wark, som är chef för digitala betalningslösningar på Tieto, är dock optimistisk och säger att vi just nu är inne i förändringen. Och att ny lagstiftning och blockchain är två av nycklarna.

– Det är så klart svårt att dra den slutsatsen bara utifrån en fråga om bitcoin, men gemene man förstår nog inte blockchaintekniken och vad den skulle innebära, säger hon och konstaterar:

– Blockchain kommer att bli det avgörande för finansbranschen. När man tar bort monopolet på att äga information kommer det att ta bort många av flaskhalsarna. Nästa år kommer dessutom en ny lagstiftning, PSD2, där man öppnar för alla api:er. Det ihop med blockchain gör att vi kommer att se jättestora utmanare till bankerna och försäkringsbolagen. Det är otroligt stora förändringar som sker just nu.

Läs också: Ingen kommer undan orkanen av ny teknik – förbered er

Och hon poängterar att det troligen kommer att behövas en tydlig knuff för att nya tjänster ska få fäste.

– Jag tror att det påminner lite om millennieboomen. Då pratade hela branschen om att mobil data var framtiden. Och skrev man wap i ett pressmeddelande så dubblades börskursen. Sedan hände inget, sedan inget och sedan lanserade Apple Iphone, säger hon och överför resonemanget till dagens betalningsmarknad.

– Jag tror att det är lite likadant med blockchaintekniken. Vi som är i branschen ser att det kommer att förändra en hel bransch. Men det krävs troligen en konsumentprodukt som öppnar upp för kunderna på samma sätt som Iphone gjorde.