Nyligen släppte IBM för nionde gången sin spaning om hur långt tekniken har kommit inom fem år.

Artificiell intellligens, små sensorer och extremt förbättrad bildteknik är några av de viktigaste ingredienserna i IBM:s fem konkreta spaningar som Network World har sammanställt.

1. Det vi säger och skriver kan användas till mer än att bara lyssnas på och läsas. Om fem år kommer vi att kunna analysera mönster i en persons tal och skrift som kan avslöja tidiga tecken på mental ohälsa eller neurologiska sjukdomar.

IBM:s forskare använder utskrifter och inspelningar från psykiatrikers patientsamtal och kopplar det till maskininlärning för att få fram de mönster som ska hjälpa läkare att bättre kunna förutsäga och kunna hålla kontroll på sådant som psykoser, schizofreni och depression.

Det handlar om att hitta olika indikatorer i exempelvis språkets syntax och intonation. Sedan kan resultaten kombineras med olika typer av kroppsnära teknik och bildsystem, som magnetkameror och EEG, för att förfina bilden av patientens tillstånd ytterligare.

Läs också: 10 tekniktrender som kommer äga agendan 2017

2. Bilder, ja. Om fem år räknar IBM med att bildtekniken ska ha förbättrats oerhört. Tillsammans med artificell intelligens ska de nya hyperbildsystemen hjälpa oss att se bortom de synliga ljuset genom att kombinera flera olika frekvenser i det elektromagntiska spektrumet. På så sätt kan vi se betydligt mer än vi kan se med blotta ögat.

Och faktum är att de flesta av oss kan få tillgång till den här genomskådande superhjälteblicken eftersom vi, enligt IBM, kommer att ha råd med prylar där tekniken finns och som är bärbara. Det kommer att bli en del av vår vardag.

Vad kan det då vara bra till? Jo, exempelvis kan det underlätta för bilförare och självkörande bilar eftersom det går att se genom regn och dimma och att upptäcka faror på vägen som är svåra att se, som blixthalka. Och om vi bäddar in tekniken i våra mobiler så kan den användas för att exempelvis ta bilder av vår mat och se vad det är för näringsinnehåll eller kolla om en medicin är förfalskad.

3. Om fem år kan nanoteknik skapa enorma möjligheter för vår hälsa genom att vi snabbare kan ställa diagnos. Målet är att krympa ner alla processer som behövs för att analysera en sjukdom som finns i ett fullskaligt labb som ryms på ett enda kiselchipp.

Chipplabbet ska förpackas för att lätt ta med sig så att människor snabbt, och regelbundet, kan mäta närvaron av olika så kallade biomarkörer, exempelvis ett enskilt protein eller en enstaka förändring i arvsmassan, som signalerar att något inte står rätt till i kroppen. Informationen skickas sedan upp i molnet där det kan kombineras med sensorer i exempelvis smarta klockor och analyseras med hjälp av AI.

På så sätt kan vi snabbt få veta när något inte står rätt till och kunna stoppa sjukdomar från att utvecklas.

Läs också: 8 teknikgenombrott som satte färg på 2016

4. Om fem år kan sensorer i anslutning till gasfyndigheter eller längs pipelines snabbt kunna avslöja läckor och exakt var de är. I stället för att det tar veckor att upptäcka handlar det om minuter. Det minskar föroreningar och risken för stora olyckor.

5. Maskininlärningsalgoritmer och mjukvara hjälper oss att organisera data från miljarder olika enheter och prylar. I stället för mikroskop talar IBM om "macroscope", makroskop – som inte som mikroskop ser väldigt små saker och heller inte som teleskopet ser saker långt borta – klarar att analysera dessa väldiga mängder data och få syn på det som är intressant.

Genom att aggregera, organisaera och analysera data om klimat, jord, vattennivåer och hur de är kopplade till bevattning kan exempelvis bönder få information som hjälper dem att välja rätt grödor, var de ska planteras och hur de ska få största möjliga avkastning samtidigt som de hushållar med knappa vattenresurser.

Makroskopteknik kan också användas för att sammanställa information från teleskop för att kunna förutsäga krockar mellan asteroider exempelvis.