Nytt år nya möjligheter, brukar det heta. Och för konsultbolagen verkar det faktiskt stämma. För de glada dagarna verkar inte ha gjort något nyårslöfte om att utebli 2017.

Tvärtom spår såväl IDC som Radar fortsatt tillväxt för it-konsulterna. Enligt IDC beräknas den svenska konsultmarknaden omsätta drygt 65 miljarder kronor i år. Det är 2,8 procent mer än 2016.

Bryter man ner den siffran framkommer det att den del som kommer växa allra mest är Hosted Application Management, det vill säga applikationsdrift som läggs ute hos leverantörerna, som spås en tillväxt på 9,1 procent.

Läs också: Stort trendbrott: Nu ökar konsultpriserna igen

Det IDC klassar som vanlig it-konsulting tros öka med 4,1 procent och systemintegration med 4,2 procent. Desto tuffare blir det för outsourcingdelen, där prognosen vittnar om en minskning med 2,5 procent under året.

Från Radars håll säger årsprognosen att det blir 6-7 procents tillväxt i antal levererade timmar medan intäkterna kommer att öka med mellan 3 och 5 procent.

Och från konsultbolagens håll bekräftas bilden. Pär Fors, Sverigechef på konsultjätten CGI, säger att det är exceptionellt positivt ute på marknaden.

– Jag har varit i den här branschen i många år och just nu är det ett osedvanligt drag på marknaden. Och det är inte bara en klyscha, utan vi har många spännande kunddialoger, inte bara i den privata sektorn utan det är mycket som bubblar på den offentliga sidan också, säger han och försöker förklara varför efterfrågan vägrar avta.

– Min uppfattning på en makronivå är att kunderna inte längre har alternativet att inte göra något alls. Förändringstrycket är starkare än på många år.

De förändringarna och det trycket drivs dessutom på från flera håll. Dels handlar det om den tekniska utvecklingen.

– Tekniken inom många områden har idag nått en mognad när det gäller kostnad och funktionalitet och det gör att kunden har helt andra krav vad det gäller användarupplevelsen. Och i allt fler branscher utmanas dessutom de befintliga bolagen från bolag som kommer med ett vitt papper och inte har någon legacy med sig, säger Pär Fors och poängterar att CGI:s kunder ofta tillhör just bolagen som har en hel del digitala utmaningar att axla.

– Tittar vi på våra kunder har de ofta funnits med länge och bär med sig en tung ryggsäck. Då är det inte bara att gå in och bygga en flashig portal. Det måste fungera med legacyn och komplexiteten är då oftast mycket större än vad man tror från början. Och för kunderna finns det ett starkt konkurrenstryck därute som gör att man måste sänka kostnader för att kunna frigöra pengar för att investera i det nya.

Läs också: Svagare framtidstro hos it-konsulterna – är de feta åren över nu?

Men det finns som sagt fler delar som driver en fortsatt efterfrågan på it-konsulter. CGI-chefen lyfter fram regulatoriska krav, vilka gäller såväl nya krav inom den finanisella sektorn samt givetvis GDPR.

– Tittar man bara på den finansiella sektorn är det mycket som behöver göras, som kostar mycket pengar. Och detsamma gäller såklart inom cybersäkerhet. Alla hot gör att man är villig att göra stora investeringar.

Den sista faktorn som driver på och är något som har givit ett tydligt marknadsavtryck det senaste halvåret är kompetensbristen.

– Bristen på kompetens får kunderna att lägga ut saker som de kanske tidigare gjorde själva. Kompentensbristen är så klart kämpig för oss också, men den kanske är ännu mer utmanande för många av våra kunder. Vi ser att det verkligen sticker ut idag, och att den faktiskt driver affärer.