Kontorscafé, vardagsrummet eller en park. Arbetsplatsen behöver inte vara knuten till ett särskilt kontor, inte med dagens digitala plattformar och hjälpmedel. En dator, mobiltelefon och internetuppkoppling är allt som krävs. Och att själv kunna välja var och när man ska jobba tycks vara viktigt för landets kontorsarbetare. Men deras chefer är av en annan åsikt.

I en Sifo-undersökning framtagen på uppdrag av Telenor säger en av två tillfrågade arbetstagare, 48 procent, att de vill jobba mer flexibelt och vara mindre beroende av arbetsplatsen. De skulle också vilja ha mer kontroll över sina arbetstider än de har i dag och inte behöva jobba enligt fasta tider.

Läs också: Ny lag låter fransmännen strunta i jobbmejlen efter kontorstid

Men där arbetstagarna ser fördelar ser cheferna nackdelar. Undersökningen visar att det finns en utbredd misstänksamhet bland chefer kring att medarbetarna jobbar utanför kontoret. Är inte kontoret ändå den bästa platsen att utföra sina arbetsuppgifter? Cheferna ifrågasätter kort och gott prestationsförmågan hos de som jobbar någon annanstans.

– Det är något som chefer av en mängd olika skäl, inte minst affärsmässiga, behöver fundera över. Undersökningen konstaterar tydligt att många inte alls förknippar sina kontor med kreativitet och innovation, egenskaper som ju vanligtvis är hett eftertraktade hos medarbetare, säger Christian Strömlid, marknadschef, Telenor Företag.

Att vilja och att kunna är som bekant två helt skilda saker. För att ens ha möjligheten att jobba var man vill krävs rätt förutsättningar. Och för tre av tio arbetstagare är de förutsättningarna inte på plats. De saknar den digitala infrastrukturen, så som tillgång till nödvändiga program eller dokument utanför arbetsplatsen. Vilket förvånar Christian Strömlid med tanke på de molntjänster som finns på marknaden. Han tror att möjligheten att i större utsträckning kunna påverka var och när man jobbar, det kommer framöver bli en viktig konkurrensfördel.

Andra hinder som står i vägen för en flexibel arbetsplats är att den tekniska utrustningen inte är tillräckligt bra, det går inte att kommunicera med kollegor med tillräckligt bra verktyg eller så tillåter inte it-säkerheten att folk arbetar hemifrån.

Kontorets roll har förändrats i och med den digitala utvecklingen. Många moderna arbetsplatser har gått ifrån fasta skrivbord och låter de anställda förvara sina saker i skåp. En del har valt enskilda arbetsrum för sina medarbetare, andra kör på öppna kontorslandskap. Och olika människor jobbar bäst under olika förutsättningar.

Läs också: Nytt år – nytt jobb? Här är de hetaste kompetenserna 2017

Men att kontoret är en plats för kreativitet håller arbetstagarna i undersökningen inte med om. Bara en av tio tycker att det är en plats för nya idéer och tankar. Desto viktigare är rollen som social knytpunkt, 65 procent av de tillfrågade sätter den funktionen högst i listan. Att det är en plats för att arbeta fokuserat med viktiga arbetsplatser kommer på andraplats med 43 procent. Och att det är där skrivare och dylikt oftast finns.

När samma fråga ställdes till cheferna, om kontorets viktigaste funktion, toppar även där umgänget med kollegor på 56 procent. Följt av att det är en plats att använda teknik som inte finns någon annanstans. Och ska sanningen fram, så kommer funktionen: plats för att arbeta fokuserat med viktiga arbetsuppgifter först på fjärde plats. 33 procent tycker det är den viktigaste funktionen för ett kontor. Och det är bara 15 procent som tycker att kontoret är en plats för kreativitet.