Att offentliga ramavtal brukar ta tid på grund av att besluten ofta överprövas är knappast någon nyhet. Men oftast brukar det sluta när överprövningen avslås i Förvaltningsrätten. Men Kammarkollegiets nya stora datacenteravtal ser ut att dröja längre än vanligt.

Den här gången har nämligen två aktörer, Dustin och IT-Total, valt att överklaga domarna från Förvaltningsrätten till nästa instans, Kammarrätten.

Totalt var det sju överprövningar av Kammarkollegiets beslut som kom in, men Ricoh valde senare att dra tillbaka sin. Övriga sex aktörer, B2B IT-Partner, Cuebid, Dustin, IT-Total, Pedab och Wincore, fick negativa besked strax innan årsskiftet.

– Den 27 december kom domarna där Förvaltningsrätten avslog samtliga överprövningar. Men sedan har två av dem överklagats till Kammarrätten, säger Daniel Melin på Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet.

Vad är det som är fel i domarna?
– De som överklagar tillför i princip inget nytt, utan anser helt enkelt att Förvaltningsrätten har dömt fel.

Läget just nu är att Kammarrätten ska bedöma om prövningstillstånd ska beviljas eller inte. Fram till dess har Statens inköpscentral fått interimistiska beslut och får därmed inte ingå avtal i någon av de fyra delar som datacenterupphandlingen utgörs av.

Läs också: 4 miljarder i potten när staten letar leverantörer av datacenter

För Arbetsförmedlingen, som hade överprövningsproblematik redan kring det tidigare avtalet Servrar och lagring, innebär överklagandena ytterligare väntan.

– Givet att de går vidare med det så kommer det här påverka oss och det kan bli riktigt krångligt. Vi har brottats fram och tillbaka med olika datacenterlösningar länge, och den nuvarande lösningen är inte den som vi vill ha. Vi är nu i en fas där vi ska göra anskaffningar för det datacenter vi ska flytta till, säger Tommy Säll, chef för it-tjänsteleveransen hos Arbetsförmedlingen.

De investeringar som ska göras är ganska omfattande, och behoven blir knappast mindre ju längre tiden går.

– Vi tittar redan nu på alternativa möjligheter och om vi kan skaffa utrustning på något annat sätt. Vi inser att det kan bli besvärligt. Inte minst innebär det att vi lägger massa jobb på saker som är helt onödiga för oss, det var inget vi hade i vår projektplan. Man kan väl säga att vi just nu är i läget jävligt irriterade.

Tommy Säll säger att han är ganska luttrad av att jobba med offentliga upphandlingar, men oftast brukar de juridiska turerna sluta i Förvaltningsrätten. Att domen sedan överklagas till Kammarrätten är ytterst ovanligt.

– Jag har varit i it-chefsroller i staten i många år, men just den här abrovinken är jag osäker på om jag varit med om så många gånger. Det är inte särskilt vanligt att man gör det, då får man verkligen ha synnerliga skäl att agera, säger han.

De bolag som har överklagat domarna i Förvaltningsrätten säger sig dock ha goda skäl att göra detta. Peter Wallin, marknadschef på IT-Total, är framför allt kritisk till hur Kammarkollegiet valt att tolka olika kompetensnivåer, och anser att det behöver prövas ytterligare en gång.

Läs också: Sex vinnare ska tampas om statens datacentermiljarder

– Det är en illa skriven och dåligt gjord upphandling och därför har vi valt att överklaga. Vi tycker inte att utvärderingen av anbuden har gjorts på ett riktigt sätt. Man tolkar saker på olika sätt utifrån olika aktörer. En av de punkter som vi anmärker på är deras tolkning av att vi inte skulle ha rätt kompetens, och på den punkten håller Förvaltningsrätten med oss, säger han.

Från Dustins håll kommenterar man bolagets överklagande av Förvaltningsrättens dom med följande ord:

– Vad gäller Kammarkollegiets upphandling Datacenter så stämmer det att vi har överklagat Förvaltningsrättens beslut till nästa rättsliga instans på samma grunder som det första överklagandet och vi inväntar nu beslut. Eftersom det är en pågående process så kommenterar vi det inte ytterligare, säger informationschef Eva Ernfors.

De grunder Dustin angav då kan sammanfattas med att kraven har varit otydliga. Enligt bolaget har Statens inköpscentral tillämpat samma krav olika i förhållande till de olika anbudsgivarna. Enligt Dustin har vissa leverantörer fått möjlighet att förtydliga sina anbud, medan andra inte har fått det.

De sex bolag som valts ut av Kammarkollegiet att tampas om de uppskattade fyra datacentermiljarderna är Atea, Cygate, Infront IT-Partner, Network Services, Proact och TDC.