2,1 miljoner av oss som arbetar i Sverige kan ersättas med olika typer av teknik som redan är känd. Det visar siffror från en ny rapport från managementkonsulten McKinsey.
 

Totalt kan 46 procent av dagens arbeten i Sverige utföras av robotar och automatiserade processer – 62 procent av jobben i den svenska tillverkningsindustrin, 61 procent av jobben inom hotell- och restaurang och 55 procent av jobben i byggsvängen... Automatiseringen berör alla branscher.

Globalt räknar McKinsey med att runt 49 procent, 1,1 miljarder, av dagens jobb kan tas över av robotar och intelligenta system.

Och besparingspotentialen för företagen är enorm. Bara i Sverige rör det sig om drygt 710 miljarder kronor mindre i lönekostnader när robotarna tar över. Det är nästan hälften av den totala lönekostnaden på uppåt 1 600 miljarder kronor.

Läs också: Om 20 år är hälften av alla jobb automatiserade. Vad ska vi göra då?

60 procent av alla arbeten har potential att automatiseras till åtminstone 30 procent enligt rapporten. Men även om alla yrken delvis kan automatiseras kan väldigt få automatiseras fullt ut – färre än fem procent är möjliga att utföra utan mänsklig inblandning.

Men trots att allt detta tycks peka mot massarbetslöshet är det något som McKinsey värjer sig mot. I sin analys skriver de att vi i själva verket är på väg mot ett så stort underskott av arbetskraft så det kommer att krävas all vår arbetskraft och all automatisering för att vi överhuvudtaget ska klara ekonomin framöver.

Och man pekar också på tidigare strukturomvandlingar inom exempelvis jordbruk och tillverkningsindustri där antalet arbeten radikalt skurits ner men där det parallellt skapats nya.

Den stora omvandlingen handlar i stället om att våra arbeten ändrar karaktär och att människor behöver arbetar sida vid sida med robotar och intelligenta system, enligt McKinsey.

Läs också: Så här kommer bottar att förändra företagen totalt. Och ja, de tar massor av jobb.

Hur snabbt utvecklingen går är oklart. 2055 kan uppåt hälften av jobben vara borta, men det kan också ske tjugo år tidigare eller tjugo år senare.

McKinsey räknar upp fem faktorer som avgör takten i utvecklingen – hur lång tid det tar för teknik att bli praktiskt användbar, kostnaden för de tekniska lösningarna, dynamiken på arbetsmarknaden, ekonomiska faktorer och juridiska hinder.

James Manyika, en av rapportens författare, konstaterar att utvecklingen kommer att ta decennier.

– Hur automatiseringen påverkar arbetsmarknaden bestäms inte bara av vad som är tekniskt möjligt, vilket är vad tekniker tenderar att fokusera på, säger han till New York Times.
 

Fakta

Tillverkning: 423 800 jobb (62 procent av jobben)
Hälsa och vård: 282 100 jobb (37 procent av jobben)
Detaljhandel: 230 500 jobb (51 procent av jobben)
Administration inkl offentlig sektor: 216 200 jobb (40 procent av jobben)
Hotell och restaurang: 155 700 jobb (61 procent av jobben)
Bygg: 150 200 jobb (55 procent av jobben)
Utbildning: 140 400 jobb (30 procent av jobben)
Transport och lager: 114 100 jobb (65 procent av jobben)
Forskning och teknik: 108 800 jobb (36 procent av jobben)
Grossisthandel: 72 700 jobb (48 procent av jobben)
Information: 52 400 jobb (34 procent av jobben)
Jord- och skogsbruk, jakt, fiske: 50 300 jobb (54 procent av jobben)
Finans och försäkring: 44 000 jobb (40 procent av jobben)
Övriga tjänster: 35 600 jobb (44 procent av jobben)
Fastigheter: 31 600 jobb (42 procent av jobben)
Gruvdrift: 18 700 jobb (60 procent av jobben)
Kultur, underhållning: 14 800 jobb (36 procent av jobben)
Basindustri: 7 000 jobb (44 procent av jobben)

Källa: McKinsey