I april förra året lämnade Skolverket sitt förslag till nationell strategi för skolans digitalisering till regeringen. Hela hösten har ärendet beretts på utbildningsdepartementet men ännu har strategin inte presenterats.

Och det skapar en viss frustration hos kommunerna. Strax före jul lämnade Sveriges Kommuner och Landsting in en framställan till regeringen där man uppmanade till en nationell kraftsamling för skolans digitalisering och där det också framgår att kommunerna vill bli mer involverade i arbetet.

"Vi behöver öka takten, vi behöver göra det tillsammans och vi kan inte vänta" skriver SKL.

– Vi vill tydligt markera att vi vill arbeta gemensamt med detta, säger Lena Micko, ordförande i SKL.

Läs också: Skol-it-strategen: Okej att bli rädd av förändringen – men inte att bli handlingsförlamad

När det gäller arbetet med e-hälsa eller att kommuner ska stötta mindre företag att få fart på sin digitalisering är samarbetet med regeringen betydligt närmare än när det gäller skolans digitalisering enligt Lena Micko som tycker att det är dags att sätta fart på det gemensamma arbetet även där.

Lena Micko
Foto: Rickard L ErikssonLena Micko, ordförande i SKL.

Hon säger att hon förstår att regeringen vill få tid att analysera den kommande strategin med sina myndigheter.

– Men tiden går och det börjar bli väldigt ansträngt.

Lena Micko vill att regeringen ger ett tydligt uppdrag om en samverkan med Skolverket för att se till att alla elever utvecklar en digital kompetens och digitaliseringens möjligheter i skolan tas till vara.

– Vi vill vara en tydligare medaktör, säger hon.

Läs också: Gymnasieministern: ”Pedagogiken ska vara herre och it ska vara tjänare”

Men förutom att SKL vill vara mer involverat i det pågående digitaliseringsarbetet och ha en bättre dialog om hur en kommande strategi ska genomföras vill man också att staten tar ett större grepp och styr upp en digital infrastruktur.

"Avsaknaden av en tydlig och välfungerande it- arkitektur inom skolväsendet leder idag till stora kostnader för respektive huvudman i försöken att få till en säker, effektiv och tillgänglig it-miljö", skriver SKL och pekar på hur både Norge och Danmark utvecklat nationella tjänster för identifiering och autentisering.

– Det här är ett exempel på där ska staten bör gå in och styra för att skapa likvärdighet över landet, säger Lena Micko.

– Det är det som händer ute i klassrummet som är verkligen intressant. Men för att få bra lösningar till stånd handlar det om att ha en samordnad it-struktur och verktyg. Då fordras att det görs tillsammans med staten och e-legitimation är en viktig del här.

Ännu har regeringen inte lämnat någon kommentar på SKL:s framställan.