Om du frågar någon som ansvarar för att rekrytera systemutvecklare om uppgiften är svår lär personen himla med ögonen som svar. Kort sagt, det är väldigt svårt.

Outsourcing kan vara en lösning på problemet, om man inte behöver eller vill anställa utvecklare. Om företaget du jobbar på outsourcar utveckling så är det troligtvis till Sverige, Indien, Östeuropa eller Baltikum. Men det finns gott om andra länder som knackar på porten och vill ta del av de svenska it-budgetarna.

En potentiell fördel med att anlita förmågor från ”nya” länder kan vara att de anstränger sig mer än folk från de etablerade länderna. Allt enligt devisen att motivation slår klass, för att använda en sportklyscha.

Läs också: Trots högt tryck – allt svårare att få lönsamhet i outsourcingaffärer

Den gemensamma utmaningen för outsourcingföretag från länder som inte är etablerade torde vara att övertyga svenska kunder om att de kan vara stabila leverantörer av it-tjänster med hög kvalitet. Om de lyckas med det är nästa steg att lyfta fram sina egna konkurrensfördelar. Och de är nog ganska oväntade för många.

Har du till exempel koll på att etiopier är som svenskar till kynnet, att det i Bangladesh finns det gott om kompetenta kvinnor redo att jobba och att alla på Västbanken lär sig engelska från första klass. Det är tre argument för nya outsourcingländer.

”Etiopier gör inte mycket väsen av sig”

Utan att vara fördomsfulla lär de flesta svenska företag som funderar på att outsourca it till afrikanska länder fundera över eventuella kulturkrockar. Det vederlägger Sennai Mebrahtu direkt. Han är vd på Sensei Works som jobbar med outsourcing till Etiopien.

Sennai Mebrahtu
Sennai Mebrahtu, vd på Sensei Works.

– Etiopier är tystlåtna och gör inte mycket väsen av sig. Man vill inte sticka ut. Titta på de 80 000 etiopier som finns i Sverige och som man inte märker av, förklarar Sennai Mebrahtu.

Han framhäver att kulturerna i Sverige och Etiopien passar bra ihop. Något som han har gott om erfarenhet av själv, efter en uppväxt i Sverige och täta kontakter med Etiopien. Det finns dessutom starka historiska band mellan de två länderna, sedan början av 1900-talet. Men på senare år har inte svenska företag dragit så mycket nytta av det.

– Nu när Etiopien har haft en ekonomisk tillväxt på mellan tio och 15 procent under tio års tid så har inte svenska företag varit så aktiva i landet. Sverige är ett fantastiskt varumärke i Etiopien, men det håller på att dö ut, säger Sennai Mebrahtu.

På ett praktiskt plan samarbetar Sensei Works med flera konsultföretag i Etiopien. Sensei Works har sex anställda i Etiopien, varav fyra på heltid, och underleverantörerna har över 20. Vad gäller outsourcing tar man sig främst an ”lågkomplexa projekt”, som apputveckling och Wordpresslösningar. Man har flera projekt i gång i Sverige för tillfället och har i nuläget en kapacitet för tre, fyra projekt samtidigt.

”Vill ta vara på kvinnliga utvecklare i Bangladesh”

Kamrunnahar Siddiqua från Bangladesh som är vd på outsourcingföretaget Kvisys har varit i Sverige i tre år och tagit en magisterexamen i informationssystem. Dessförinnan gjorde hon karriär som framför allt webbutvecklare i Bangladesh.

Nu försöker hon slå mynt av sina samlade erfarenheter genom att tillsammans med tre kollegor på Kvisys jobba med outsourcing från Sverige till Bangladesh.

Kamrunnahar Siddiqua.
Kamrunnahar Siddiqua, vd på Kvisys.

Rent generellt jämför hon it-företag i Bangladesh med motsvarigheterna i Indien. Hon vill i stället lyfta fram andra aspekter med att lägga ut jobb till Bangladesh:

– Det finns gott om kvinnor som vill jobba på frilansbasis från sina hem. Ett mål med Kvisys är att öka antalet kvinnliga utvecklare. Vi satte i gång i oktober, men har tänkt på det här länge, säger Kamrunnahar Siddiqua.

Resonemanget verkar vara att det finns en högt motiverad skara utvecklare som är redo att ta sig an uppdrag.

Man riktar sig mot små och medelstora kundföretag, gärna startups, i Sverige. Fokus ligger på webbutveckling med låg investeringsnivå för kunderna och det finns förhoppningar om att få jobba med idéutveckling.

– Projektledningen sköts i Sverige och vi samarbetar med företag i Bangladesh, förutom att vi har egna utvecklare där. En plan är att kunna erbjuda praktikplatser i Sverige för dem. Vi är i gång med två kunder i Sverige just nu och kommer att starta projekt med två till snart.