Seniora utvecklare är högvilt på arbetsmarknaden. Men tillgången motsvarar långt ifrån efterfrågan.

– Stora företag med kända varumärken har något lättare att rekrytera, men medelstora, mindre välkända, företag har en jättestor utmaning. Och det är brist på kandidater på marknaden, säger Sara Scheef som är affärsområdeschef för TNG IT Digital.

Men för att få fler seniora utvecklare så gäller det att fylla på underifrån. Företagen måste helt enkelt vara lite modiga och anställa juniora utvecklare som kan växa och få erfarenhet, konstaterar hon.

Sara Scheef
Sara Scheef, affärsområdeschef för TNG IT Digital.

Samtidigt som det är utvecklarbrist är det också ett underskott på kvinnor. Så för att slå två flugor i en smäll beslutade TNG i dialog med sina kunder att dra igång en intensivkurs för Javautvecklare som riktade sig specifikt till kvinnor. Kursen görs i samarbete med Arbetsförmedlingen och utbildningsföretaget Lexicon.

Läs också: Brist på utvecklare öppnar för outsourcing till helt nya länder

133 kvinnor sökte till 20 platser. I stället för att dyka ner i de sökandes cv och göra ett första urval där, sållades en första omgång ut efter logiska färdighetstester och personlighetstest. Gruppen som gick vidare testades i teknisk kompetens och därefter gjordes en personlig intervju med fokus på motivation och personliga egenskaper som är viktiga för systemutvecklare.

– Alla förkunskaper är inte så formella. En del kan ha kodat lite på fritiden, andra kan ha gått någon utbildning utomlands eller man kan ha jobbat lite med det utan att ha utbildning, säger Sara Scheef.
 – Som rekryteringsföretag har vi alla verktyg för att göra ett urval efter kompetens. Och vi arbetar med det som vi kallar fördomsfri rekrytering där vi just undviker att titta endast på cv:n, personernas namn och ålder och sådant. Det är ju bara subjektiv information – vi vill lyfta fram kompetensen.

Men i det här fallet tog ni ju inte bara hänsyn till kompetens – ni valde enbart kvinnor?

– Nej, det stämmer. Men syftet i det här fallet är att öka jämställdheten och det stämmer också bra med vår vision att bidra till en hållbar arbetsmarknad, vilket bland annat innebär ökad mångfald. Och tittar man på våra Java4Women-deltagare så varierar åldern mellan 25 och 65 och vi har elva nationaliteter. Så det är inte så homogent ändå, säger hon.

– Dessutom är ju vår samarbetspartner Lexicons andra programmeringskurser blandade – och vi länkade tydligt till dem när vi gick ut med vårt kurserbjudande.

utvecklare

Läs också: KTH:s nya rektor vill få fler kvinnor till it-utbildningar – "viktigt att vi inte ger upp"

I februari är kursen klar. 18 är kvar, två har slutat. Men de som är kvar har en bra sits att få jobb.

– Tre av de som går nu har redan fått jobberbjudande och nästan alla har träffat potentiella arbetsgivare och intervjuats, säger Sara Scheef.

Hon är mycket nöjd och konstaterar att det inte är otroligt att det blir en fortsättning i någon form.

– Ja, det är inte alls omöjligt att vi fortsätter satsa och så får vi se om Arbetsförmedlingen vill fortsätta vara med.

Vill ni fortsätta att just utbilda kvinnor eller tänker ni er andra upplägg?

– Vi får se. En tanke är att köra en kurs med nyanlända, där finns det mycket kompetens som inte tas till vara och de har ofta svårt att komma in på arbetsmarknaden. Med vårt fördomsfria urval kan vi identifiera kompetens som inte finns i ett cv.

Är det här ett nytt affärsområde för er som bemannings- och rekryteringsföretag? Att köra egna kurser när det finns ett behov att fylla?

– Det är inget vi diskuterat, men det skulle det kunna bli. Jag tror att vi kommer att se mer av den här typen av kurser för bristyrken från olika typer av aktörer framöver, säger Sara Scheef.