Devops-bolag nästa för Evry

Konsultbolaget Evry fortsätter bygga upp sin molndivision. Numera har man tecknat partneravtal med samtliga fyra molnjättar, men man fortsätter krydda verksamheten med nya partner. Senast in är Rancher Labs, ett bolag med vilket Evry vill utveckla och implementera cross-cloud-containertjänster och påskynda Devops-implementeringen i Norden. Detta för att kunderna ska kunna kombinera erbjudanden från de olika molnleverantörerna.

– En av de största utmaningarna våra kunder möts av är förmågan att anpassa affärsapplikationerna så att de kan dra nytta av fördelarna med de moderna molntjänsterna. Devops metodik och containers är viktiga hjälpmedel i förändringsprocessen. Som oberoende rådgivare för våra kunder stärker vi vår kompetens och kapacitet genom partnerskapet med Rancher Labs som är en av världens ledande leverantörer på området, säger Touma Louhivouri, som basar över affärsområdet Evry Cloud Services.

Läs också: Jätteaffär på gång? Telia uppges vilja köpa TDC

Brott lönar sig för Addnode-gänget

Addnode Groups dotterbolag Decerno har som ensam leverantör tagit hem Åklagarmyndighetens upphandling av ramavtal för systemutveckling. Även Ekobrottsmyndigheten kan utnyttja det nya ramavtalet, som gäller under fyra år och totalt förväntas omsätta cirka 80 miljoner kronor.

Decerno har sedan tidigare ett ramavtal med Åklagarmyndigheten och har bland annat utvecklat ett skräddarsytt ärendehanteringssystem för myndigheten. Det stöder åklagarnas hantering av brottmål och har direktkoppling till polisens system. Systemet används av 1 100 åklagare samt 300 administratörer.

– Vi är stolta över att ha fått ett fortsatt förtroende från Åklagarmyndigheten. Det här är ett starkt bevis på vår kunskap och leveranskapacitet samt domänkunskap inom rättsväsendet, säger Andreas Wikholm, affärsområdeschef för Addnode Group Process Management.

IP-Only slantar upp i Uppland

IP-Only fortsätter satsa på fiberutbyggnad i Uppsala. Efter den tidigare investeringen på 400 miljoner kronor sak man i år lägga ytterligare 250 miljoner kronor i Uppsala, den här gången med fokus på landsbygden.

– Vi har alltid varit tydliga med att vår verksamhet bygger på tanken att hela Sverige ska leva, och detta gäller självklart även Uppsala kommun. Det är först när vi byggt fiber till hela landet, inklusive landsbygden, som digitaliseringen kan nå sin fulla potential, säger Kajsa Danielsson, regionchef för Mälardalen på IP-Only.

Inte långt därifrån har dessutom ytterligare ett avtal presenterats i veckan. Nu med Enköpings kommun.

– Den digitala infrastrukturen är viktig för samhället, inte minst för att digitaliseringen gör att vi kan möta framtidens behov genom bland annat fler e-tjänster. Samverkansavtalet är ett viktigt steg för att nå dit. Genom avtalet kan invånarna i Enköpings kommun erbjudas ett snabbt och stabilt bredband, säger Helena Proos, kommunstyrelsens ordförande på Enköpings kommun.

Polycom och Ingram kör nordiskt

Vi skrev nyligen om Ingram Micro gör nordisk comeback på allvar. Det yttrar sig nu även på leverantörsnivå. Med telekombolaget Polycom har distributören nu utökat sitt befintliga samarbetsavtal till att omfatta mer än bara Sverige. I det nya avtalet som gäller från årsskiftet ingår även Danmark, Norge, Finland, Island och Grönland.

– Vi har sedan länge ett samarbete med Polycom och expansionen av vårt distributionsavtal i Norden har stärkt vårt partnerskap ytterligare. Med Polycoms lösningar i vårt tjänsteerbjudande, kan vi leverera en helhetslösning för samarbete och kommunikation till våra kunder över hela regionen. Vi är glada över att ha förlängt vårt samarbete med Polycom och ser fram emot en spännande start på året, säger Ingram Micros Nordenchef Ulrich Egeskov.

Dansk distributör köper sig till Sverige

Danska Comway Distribution köper den svenska distributören Convena. Hur mycket prislappen landar på vill bolaget inte kommentera. Svenska Convena omsatte cirka 300 miljoner kronor 2016 och har flera kontor i Sverige, Nederländerna och Storbritannien. Comway har kontor i Danmark och Frankrike, så sammanslagningen gör att båda nu ökar sin lokala närvaro.

Läs också: Tung skattesmäll för King – ska betala över en halv miljard

– Jag är väldigt nöjd över detta, nöjd över att den här möjligheten dök upp. Vi behöver bli större. Marginalerna blir sämre och effektiviteten måste öka, till och med reservdelar är en lågmarginalprodukt numera, säger Tomas Ingvason, vd på Convena, som varit flitigt uppvaktat under åren.

– Flera potentiella köpare har uttryckt intresse för oss under de senaste åren, men ingen har känts rätt. Med Comway var fallet annorlunda och vi är övertygade om att det här blir ett lyckat samarbete.

Prodoc sätter upp nya skyltar

Prodoc breddar sitt erbjudande av informations- och kommunikationstjänster inom digital skyltning. Detta i form av ett nytt samarbetsavtal med Playipp, ett Gävlebaserat företag som skapar informationslösningar för digitala skärmar och smarta telefoner.

– Det betyder mycket för oss att bli utvalda som en partner till Prodoc. Det är ett kvitto på att vi gör rätt saker då även våra konkurrenter utvärderats på samma villkor, säger Playipps vd och grundare Richard Häll.

– Utvecklingen inom digital information utvecklas ständigt, därför har vi valt att erbjuda de molnbaserade, mobila och användarvänliga lösningar som marknaden efterfrågar. säger Prodocs koncernchef Pär Arvidsson.

Ways väljer Alsos väg

Svenska Ways Sharepoint-baserade dokumenthanteringssystem Metashare tar plats i distributören Alsos Cloud Marketplace. Tanken med Ways produkt är att den ska hjälpa bolag att strukturera, effektivisera och förenkla sin hantering av dokument och dess arbetsflöden, för att samtidigt öka organisationens samarbetsförmåga.

– Genom att snabbt tillgängliggöra tjänster som gör det möjligt för kunden att bygga vidare på sin investering i Office 365 kan våra kunder optimera kostnadssidan medan användarna får ytterligare funktionalitet i sina existerande tjänster. Metashare är ett modernt och lättanvänt dokumenthanteringssystem som förbättrar Sharepoints onlinefunktion och hjälper användarna att göra det dagliga arbetet enklare, säger Thorlakur Thorgeirsson, som är ansvarig för Cloud ISV på Also.

Ontrax byter namn

Konsultbolaget Ontrax byter från och med 16 januari namn till Seavus Stockholm AB. Namnändringen innebär en tätare koppling till koncernen Seavus, där Ontrax har ingått sedan våren 2015. Inriktningen kommer dock fortsatt vara konsulttjänster inom management och it. Seavus Group har drygt 700 medarbetare varav 100 i Sverige.

– Det är ett viktigt steg i vår fortsatta utveckling och expansion på den svenska marknaden. Vi känner en stor tillförsikt inför framtiden. I och med tillhörigheten till Seavus Group kommer vi kunna erbjuda våra kunder helhetsåtaganden, mixade projekt, outsourcing samt specialistroller, säger Dimitris Panagio, vd på Seavus Stockholm.