Nu ska en ny samverkansorganisation för den nationella e-hälsan komma på plats. Det slås fast i en ny handlingsplan som regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting gemensamt tagit fram.

– Det har funnits en stor frustration över att det saknats en fungerande beslutsorganisation. Det ska bli tydligare vem som har rätt att sätta ner foten när vi ska hitta gemensamma lösningar, säger Victor Harju, pressekreterare hos sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

– Så som ett första steg så ska vi få struktur på hur vi ska jobba. Det har varit otydligt var mandaten har funnits

En tydligare nationell styrning har bland annat efterlysts av E-hälsokommittén som lämnade sin utredning Nästa fas i e-hälsoarbetet till regeringen för snart två år sedan.

Ett samordningskansli ska komma på plats och det ska koordineras av E-hälsomyndigheten som fortsatt har det samlade uppdraget för att driva e-hälsoarbetet.

Läs också: Nytt projekt ska förutspå sjukdomar med big data – så vi slipper att ens hamna i vården

Arbetet framåt ska i första hand fokusera på de tre insatsområden som SKL och regeringen pekat ut redan i den gemensamma vison som lanserades förra våren – regelverk, enhetligare begreppsanvändning och standarder.

Förutom att regeringen nu tar tag i styrningen av e-hälsa så har den också tagit tag i att få fram den nationella läkemedelslista som lämge efterfrågats.

Strax före jul skickades ett lagförslag om att skapa en nationell läkemedelslista ut på en remissrunda som beräknas vara avslutad i slutet av mars.

Att få en tydlig bild av vilka läkemedel en patient tar kan i dag vara mer eller mindre omöjligt eftersom uppgifterna är spridda på flera olika håll – som patientjournaler, läkemdelsförteckningen och receptregister. Men det kan vara svårt att komma åt de olika källorna och ingen av dem innehåller information som är fullständig och korrekt fört alla patienter.

Läs också: Statens utredare: ”Jag är mycket bekymrad över läget inom vård-it”

Det innebär risker för patienterna och medför dessutom stora kostnader – i sin promemoria talar regeringen om att det kan röra sig om tiotals miljarder. Bara genom att undvika inläggningar av äldre till följd av läkemedelsbiverkningar skulle en halv miljard kronor om året kunna sparas.

I regeringens promemoria framgår att E-hälsomyndigheten räknar med att det kostar uppåt 500 miljoner kronor att bygga den nya plattformen och sjukvårdsminister Gabriel Wikström har i en intervju i Dagens Nyheter sagt att han räknar med att den är på plats om två tre år.