Nya tekniker som maskininlärning och virtuell verklighet – tillsammans med fler IoT-sensorer och kroppsnära it-prylar – gör att många cio:er måste se över och uppdatera sina mobilstrategier.

Men den hetaste trenden när det gäller företagens mobilstrategier är Androidplattformen. Visst har det sålts mängder av Androidlurar till företag tidigare, men det har gnisslats mycket om säkerhet och användbarhet – men 2017 blir året då Android slutligen börjar skina på företagen. Något som också innebär att företagen kommer att skaffa ännu fler Androidenheter.

– Det här har redan inletts, säger Gartners analytiker Leif-Olof Wallin.

– Tittar man på företagsköpen så är 60 procent av dessa Android i Västeuropa och 73 procent globalt. Det som är nytt är att säkerheten förbättras betydligt i och med Nougat, och detta gör att det sista av företagens oro för säkerhetsbrister sopas bort.

Läs också: Därför vinner mjuk kompetens över hård på it-avdelningen

– Den stora delen av den resterande marknaden står ju IOS för, men det är också så att det faktiskt finns företag som fortfarande kör med Windows,

Leif-Olof Wallin påpekar att Android for Work numera ingår automatiskt i operativsystemet. Dessutom släpps fler Androidlurar som redan från början är anpassade mot företagen. Även de senaste Pixelenheterna från Google väntas skynda på den här trenden.

Vilka är de då sex hetaste trenderna i företagens mobilstrategier under 2017? Här är resultaten från en undersökning amerikanska CIO genomfört:

Företag kommer att börja omfamna Android
Android for work, de senaste Pixel-enheterna, förbättrad säkerhet och fler företagsanpassade enheter från bland annat Samsung eldar på den här trenden.

Wearables hittar sin plats på företagen
Fler wearables-enheter på jobbet. Det är en logisk följd av att populariteten i konsumentledet ökar. Varje ny enhet och varje ny applikation kan öka effektiviteten och produktiviteten, men de gör också säkerheten och administratonen mer komplex.

Byod i förändring
Bring your own device, byod, har varit på tapeten i många år och Chris Silva som är forskningschef på Gartner säger att han sett många verksamheter kämpa för att lyckas med det här arbetet – som alltså innebär att låta de anställda använda sina egna personliga enheter i jobbet. Men säkerhets- och integritetsfrågor har gjort det svårt att hitta rätt policy för detta. Detta har gjort att många företag börjat gå tillbaka till att förse sina anställda med enheter som ägs av företaget.

Det gäller att försöka hitta en medelväg där det fortfarande går att låta anställda använda sina egna enheter på kontoret.

Konsolidering 
Tidigare talade man om MDM, mobile device management, men det är snabbt på väg ut. Nu pratar analytikerna om EMM, enterprise mobile management – vilket bättre ska fånga in behovet av verktyg som hanterar flera enheter, appar och mjukvara. Dessutom blir det luddigare vad som faktiskt är en mobil enhet. Med en konsolidering ska företagen till exempel kunna uppdatera och patcha över hela linjen av olika enheter på en och samma gång. Lösningar som är integrerade över alla befintliga system och plattformar kommer att öka i popularitet.

Läs också: 4 saker du måste veta om säkerhet

Maskininlärning och big data
Framtida mobilstrategier kommer också innefatta maskininlärning för att hantera stora dataflöden och för att automatisera dataanalyser. Det här kommer att bli särskilt viktigt, eftersom företagen samlar på sig allt mer data från olika tekniker. Dessutom kommer all ny data och bättre automatisering göra att det öppnas upp nya affärsmöjligheter.

Samtycke och regulatoriska krav blir viktigare
Olika säkerhetsincidenter har redan lett till nationella diskussioner om integritet och detta blir bara vanligare. För cio:n innebär det bland annat frågor om integritet och säkerhet måste in i den mobila strategin. Behovet av nya riktlinjer när det gäller säkerheten ökar, både för anställda och kunder, men också för alla företagsdata. Det här kommer dock inte bara vara en fråga för cio:n, utan också för andra chefer på C-nivån.