Det nya Hewlett Packard Enterprise, HPE, börjar ta form på allvar nu efter att den tidigare it-jätten styckats upp i två delar. Det gäller även på partnersidan. För även om HPE:s svenska kanalchef Patrik Isberg hämtades till sin roll från den direktsäljande delen av bolaget är han idag mån om att sjunga partnerledets lov.

Som vi skrivit tidigare är den nya strategin att satsa helt på hybrid it. Den konkreta innebörden av det är att HPE främst utgör en plattform, medan det är partnerledet som är själva grädden på det hybrida molnmoset.

– Vår strategi är att göra hybrid it enkelt och sedan skapa värde med hjälp av våra partner. Det är en supertydlig strategi, och jag tror att våra partner känner att vi har öppnat upp och att det är lättare att samarbeta med oss nu, säger Patrik Isberg.

Han konstaterar att HPE:s partnerlandskap minst sagt är komplext, med en hel del olika typer av partner, och han är påfallande nöjd över hur det filas på nya affärer därute.

Patrik Isberg
Patrik Isberg.

– Det utvecklas hela tiden, och vi har olika mognad på våra partner, men alla passar in i ekosystemet. Den traditionella återförsäljaraffären är fortfarande stor, men som vi ser det är alla inne i en förflyttning, och i slutändan handlar det om att skapa värde för kunden, säger han och konstaterar att han och HPE vill utgöra grunden.

– Vår roll är att vara bäst på teknisk innovation och att hjälpa kunder att ställa om till mer mjukvarudefinierade datacenter. Det är till exempel där som vårt förvärv av Simplivity kommer in i bilden.

Ett av de mest konkreta utfallen av den nya partnerstrategin är den europeiska partnerplattform som byggts upp under namnet Cloud 28 Plus, där HPE vill samla partner av olika slag. Detta för att främja att partnerledet tillsammans kan hitta nya idéer.

– Det är en gemensam handelsplats vi bygger med våra partner i Europa.
Just nu finns cirka 1 200 tjänster och drygt 300 företag representerat. Vi tror att alla behöver tänka lite olika och hitta sin egen roll, men samtidigt behöver vi göra det tillsammans. Vår framtid ligger i våra partners händer. Om de lyckas, så lyckas vi. Tanken är att partner utvecklar tjänster medan vårt uppdrag är att göra hybrid it enkelt, säger Patrik Isberg.

Och tittar man i det svenska partnerledet är det några bolag som redan är igång med olika uppdrag kring Cloud 28 Plus.

Dessa är dock i ett tidigt stadium än så länge. Ett exempel är Advania, som tillsammans med spanska konsultbolaget Indra och bolaget Sixsquare just nu är med i ett upphandlingsprojekt om att få bygga en molnlösning för att hantera forskningsdata för den europeiska organisationen för kärnforskning, Cern.

Ett annat projekt under Cloud 28 Plus-paraplyet är IT-Total, som med hjälp av Malmöbaserade Lequa, och dess produkt Lequinox, just nu är ute och missionerar i olika branscher, där man vill hjälpa kunderna att digitalisera sina kundflöden.

Läs också: Efter alla avknoppningar – nu köper HPE bolag för miljardbelopp igen

Än så länge pågår pilotprojekt i såväl byggbranschen som finansbranschen. I arbetet mot entreprenadbranschen driver Trace projekten, och mot finansbranschen drivs de av Financial ART Solutions.

IT-Totals vd Christer Alm säger att kundernas iver just nu drivs på av kommande regler, inte minst gäller det EU:s dataskyddsförordning GDPR.

– Kunderna har två enorma utmaningar just nu. Dels att informationen ska vara säker, dels ökade krav på lagring och spårbarhet, säger han och konstaterar att man kan göra just detta med Lequionx produkt.

Grundtanken med Lequinox är alltså att hjälpa företag med den så berömda digitaliseringen. Och Christer Alm lyfter fram att det finns ett antal delar som skiljer sig i den aktuella produkten.

– Här har man ett distribuerat arkiv som gör allt spårbart, men även en bra funktion för att signera avtal som utgår ifrån roller istället för att utgå från en privatperson. Det avgörande är att man har tilldelats en roll av sitt företag eller organisation. Det gör att det som signeras är knutet till rollen och inte till en fysisk person. Dessutom lagras det på ett bra sätt, där alla får en egen kopia som man har i ett eget arkiv. Det här funkar egentligen oavsett bransch och är ett väldigt bra sätt att digitalisera arbetsflöden.

Och bilden av att Cloud 28 Plus är en veritabel partnerfest stärks av att HPE-partnern IT-Total i sin tur tar hjälp av bolag som nischat in sig mot respektive bransch.

Mot finanssektorn är det alltså Financial ART Solutions, som just nu har sin applikation ute på betanivå. Vd Carl Skogsborg säger att det inte bara är GDPR, utan att den bransch han verkar mot knappast lider brist på att drabbas av nya regelverk.

– När det gäller nya regler ligger finansbranschen bra till. Det är nog bara läkemedelsbranschen som har mer regler. Det vi har gått igång på är möjligheten att skapa någon ordning kring hur man jobbar digitalt. Tittar man på lagboken så reglerar den ju faktiskt både den digitala världen och den fysiska värden, säger han.

Och han lyfter framför allt fram de delar som varit problem tidigare när bolag har strävat efter att digitalisera sina arbetsflöden, inte minst det faktum att avtalssignering inte är knutet till en viss person utan till en roll inom företaget som en nyckel för att lyckas. Det gör att företaget inte behöver stöta på patrull när anställda väljer att byta jobb.

Läs också: IDC: Om två år ligger majoriteten av all drift i molnet

– Ingen har kommit på att koppla identiteten med en roll tidigare. I somliga branscher där man agerar digitalt utkrävs det inget ansvar. Ska vi ha en digital handling måste vi också kunna ta ansvar. Det gäller även spårbarheten. Idag får du sällan kvitto när du jobbar digitalt. Här får du ett digitalt spår, vilket är oerhört viktigt. Det är mig veterligen ingen annan som gör det, säger Carl Skogsborg, som märkt av ett stort intresse hos de kunder han har pratat med.

– Normalt pratar vi med en it-chef, men om vi berättar om det här får vi till ett möte med verksamhetsansvariga direkt. Compliance är viktigt, och i maj 2018 är det en realitet. Där tror vi att vi är väl positionerade med våra produkter.

Att HPE också tror på Lequinoxplattformen är tydligt. Bolaget strävar efter att lyfta den internationellt med hjälp av Cloud 28 Plus, och hoppas att fler partner vill haka på.

Och för ett bolag som IT-Total kan den nya partnerportalen innebära stora möjligheter. Christer Alm hyllar initiativet med Cloud 28 Plus, inte minst som ögonöppnare för nya partner och nya marknader.

– Hur ska jag annars få kontakt med en partner i till exempel Spanien. Jag kan så klart sätta mig ner och googla. Men nu blir det otroligt mycket enklare, om man presenteras för varandra.