Men vilka färdigheter kommer då att efterfrågas 2017? IDG News frågade Gene Richardson, operativ chef för Experts exchange, om hans framtidsvision.

De här områdena kommer att blomstra:

1. Maskininlärning/Artificiell intelligens 

Stora delar av arbetsbördan kommer allt mer att utföras av maskiner och algoritmer. Vilket i sin tur ställer högre krav på företagen att ha kompetensen för dessa system.

– Tekniker som specialiserar sig på AI, maskininlärning och algoritmer kommer att ha det bra de kommande åren, säger Gene Richardson.

Läs också: Skeptiska chefer bromskloss för jobb hemifrån

2. Big data

I dag är det många företag som sitter på så pass stora mängder data att de har svårt att till fullo använda informationen. Något som kan sinka både innovation och konkurrenskraft.

– Varje område som it, marknadsföring och beslutsfattande anställer idag dataanalytiker för att hålla sig informerade om vad som händer, säger Richardson.

3. Full-stack-utvecklare 

Mjukvaruutvecklare kommer inte längre att kunna förlita sig på att endast ha expertkunskaper inom ett språk eller en plattform.

– De måste också förstå, och ha erfarenhet av, rollen som devops, designer, QA, DBA och analytiker, och på så vis ha flera roller. Att ha fullstack-utvecklare i bemanningen förbättrar verksamheten och minimerar kostnader. Det ger även arbetsstyrkan en bättre förståelse för marknadsproblem och hur man löser dem, säger Richardson.

4. Low-code-utvecklare

Organisationer verkar inte få nog av mjukvaruutvecklare och behovet tycks aldrig sina. I dag ser vi en boom för ”medborgarutvecklare” som via low-code-plattformar skapar sina egna lösningar vilket kan hjälpa företagen att fylla sina behov på ett effektivt sätt.

– Individer som bygger applikationer via low-code-verktyg kommer att efterfrågas mycket i år, eftersom de har färdigheterna som kan snabba på mjukvaruleveransen, säger Richardson.

5. IT-säkerhet

Säkerhet har stått högt på agendan i flera års tid nu och 2017 ser inte ut att bli ett undantag. Snarare har hacket mot Yahoo, och den misstänkta ryska inblandningen i det amerikanska presidentvalet, enbart fått allt fler att fatta vikten av IT-säkerhet.

Läs också: Nytt år – nytt jobb? Här är de hetaste kompetenserna 2017

Om man också ser till att det råder brist på kompetens bland arbetssökande blir säkerhetskompetensen allt mer en säker investering.

De här områdena kommer att tappa:

1. Fristående roller

Om du enbart förstår din egna roll på företaget, utan att kunna se den stora bilden av verksamheten, riskerar du att snabbt bli en föråldrad del av företaget.

– Om du exempelvis är en mjukvaruutvecklare och du inte förstår hur man kör välformulerade SQL-kommandon och utvärderar om de körs optimalt, då kan dina dagar vara räknade. Ett annat exempel är om du inte förstår hur din kod påverkar utförandet på större system, säger Richardson.

2. Traditionella administratörsroller

Gene Richardson tror att traditionella arbetsroller som system- och serveradministratörer kommer att bli allt mer ovanliga i framtiden, då deras uppgifter förflyttas till andra områden.

– Samtidigt som systemadministratörernas roll kommer att utvecklas till devops så kommer molntjänster allt mer att utföra det jobb som tidigare sköttes av systemadministratörer, säger Gene Richardson.