Migrationsverket beviljar allt färre uppehållstillstånd för arbetstagare från länder utanför EU – under senaste året minskade siffran med sex procent till 12 526 personer. Men det finns en yrkesgrupp som går mot strömmen och det är kategorin it-arkitekter, systemutvecklare och testledare.

Förra året fick 3737 personer inom den här kategorin uppehållstillstånd mot 3252 personer 2015.

Det är en 15-procentig ökning – något som förvånar Fredrik von Essen, näringspolitisk expert på It- & Telekomföretagen.

– Det har blivit svårare och krångligare att plocka in personer från tredje land vid behov och det har inneburit att det totala antalet uppehållstillstånd för arbetstagare minskat de senaste åren.

Läs också: Så ska Sverige ta till vara nyanländas it-kompetens

Det är också tydligt att it-proffsen sticker ut i den här statistiken, med en kraftig ökning under fjolåret. Totalt är det nu så många som tre av tio uppehållstillstånd som tilldelas it-proffs medan siffrorna för enklare arbeten rasar. It har till exempel under året gått om bärplockare som största grupp. 

fredrik von essen
Foto: Emily KarlssonFredrik von Essen, It- & Telekomföretagen.

– Det är positivt om it går mot strömmen, men i den här branschen kan det handla om att det är de stora företagen som plockar in personer. Det är inte säkert att det löser de mindre företagens problem att hitta kompetens.

Hur viktig är arbetskraftsinvandringen för den svenska it-branschen?

– Superviktig. Och det är inte bara för branschen utan också för andra typer av företag som måste ha in it-kompetens. Behoven av kompetens är så specialiserade nu, och för att hitta särskilda roller måste man utomlands.

Vad kan det handla om för roller?

– Det kan vara kunskaper inom specifika utvecklingsmiljöer, ett speciellt BI-system, att företag behöver kompetens just inom detta. Den kompetensen kan lika gärna finnas utomlands som här i Sverige.

Läs också: De riskerade livet för sina datorer under flykten till Sverige. Här är deras berättelser.

Fredrik von Essen säger att den övergripande trenden är motsatt mot den som de här siffrorna visar – och att utvecklingen går mot att det blir allt svårare att få uppehållstillstånd för arbetstagare. Det har skett lagändringar som gör det krångligare, och Migrationsverket gör striktare tolkningar – något som gör att företag drar öronen åt sig och blir försiktigare.

– Det innebär problem. Förutom rent praktiska problem, att företagen behöver kompetens, så är det också en imagefråga. Sverige riskerar att inte längre uppfattas som ett lika spännande land att göra karriär i, och det här är branscher där det råder internationell konkurrens om talangerna.